Din Temelli Erdem Anlayışı ve Eğitimine Eleştirel Bir Bakış


Creative Commons License

Fakioğlu Bağcı H.

Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu, Giresun, Turkey, 27 - 28 October 2022, pp.80

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Giresun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.80

Abstract

Bu çalışmanın amacı, din temelli erdem anlayışı ve eğitiminin eleştirel bir sorgulamasını yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda ilkin erdemin kaynağı meselesi irdelenecek ve çeşitli filozofların görüşlerinden hareketle erdemin kaynağının akıl ve vicdan olabileceği tezi ileri sürülecektir. Bununla birlikte din temelli erdem anlayışı ve eğitimi, bireyin ve toplumun huzur ve refahı için yardımcı bir unsur olarak görülebilir. Ancak din temelli erdem anlayışı ve eğitimi, bir dine mensup birey ve toplumlar için faydalı olabilir. Herhangi bir dine mensup olmayan veya din eksenli yaşamayan insanlar için erdemli yaşamanın asıl motivasyonunun ne olacağı sorusu gündeme gelebilir. Bir diğer sorun, çok dinli ve kültürlü toplumlarda erdemin hangi din üzerine temellendirileceği problemidir. Bu bağlamda bu araştırmanın soruları şöyle ifade edilebilir: Herhangi bir dinin benimsenmediği toplumlarda erdem eğitimi ne üzerine temellendirilecektir? Birden fazla dinin benimsendiği toplumlarda erdem eğitimi hangi din üzerine temellendirilecektir? Bu ve benzeri soru(n)lar çerçevesinde erdem eğitimini sadece bir din üzerinden vermenin, olası sakıncalarından söz edilecektir. Çok dinli ve kültürlü toplumlarda erdem eğitimini bir din üzerine temellendirmek problem doğurabileceği gibi herhangi bir dini benimsemeyen toplumlarda da erdem eğitimini din temelli olarak sunmak problem teşkil edebilecektir. Bu bağlamda erdem eğitiminin, akıl ve vicdan temeli üzerine bina edilmesinin önemi üzerinde durulacaktır. Çalışmada ikinci olarak, ülkemizin örgün eğitim kurumlarında zorunlu olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin programı ve içeriğindeki erdemle ilgili konuların nasıl işlendiği ve temellendirildiği incelenecektir. Sonuç olarak bu çalışmada, erdemin kaynağının akıl ve vicdan olabileceği ileri sürülecek, örgün eğitim kurumlarındaki zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde erdemle ilgili konuların bu temel üzerine bina edilmesi önerilecektir.

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Erdemin Kaynağı, Erdem Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi