Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


AYYILDIZ E. , Elkin N.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.3, ss.51-68, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayısı: ss.51-68

Özet

Bu araştırmada yaşamın ilk dönemlerinde anneyle/bakımverenle kurulan ilk

ilişkilerin ileriki yaşlardaki kişilik gelişimi ve kişiliğin şekillenmesinde büyük önem

taşıdığı düşünülerek, üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri (güvenli, kayıtsız,

saplantılı, korkulu) ile sürekli öfke ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişkinin

araştırılması amaçlanmıştır. Bulgular, kişilerin bağlanma stillerinin, genel öfke

düzeyleri, öfkeyi bastırma, dışa vurma ve kontrol etme ile ilişkili olduğunu ortaya

koymuştur. Sonuçlar, güvenli bağlanan üniversite öğrencilerinin sürekli öfke ve

öfkeyi dışa vurma düzeylerinin anlamlı derecede düşük, öfkeyi kontrol etme

düzeylerinin ise anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Kayıtsız ve

saplantılı bağlananların sürekli öfke ve öfkeyi bastırma düzeyleri anlamlı derecede

yüksekken, kayıtsız bağlananların öfkeyi dışa vurma düzeyleri de yüksek

bulunmuştur. Çalışmada korkulu bağlanmayla sürekli öfke ve öfke ifade tarzları

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.