ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİNİN TEŞEKKÜLÜ


Creative Commons License

KUZUCUOĞLU A. H.

ENYAK 2018 Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği Koruma Kurtarma Ve Olay Yeri İnceleme Teknikleri Konferansı, Gaziantep, Türkiye, 27 Nisan 2018, ss.22-23

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.22-23

Özet

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

 

Doç.Dr. Alpaslan H. KUZUCUOĞLU

A Sınıfı İGU, Yangın Eğitmeni

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

alpaslan.kuzucuoglu@medeniyet.edu.tr

 

 

Acil Durum Yönetimi dersinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında baz alınan iki ana yönetmelik bulunmaktadır.Bunlar: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (18 Haziran 2013 tarih ve 28681 Sayılı Resmî Gazete), Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (19 Aralık 2007 tarih ve 26735 Sayılı Resmî Gazete)dir. Çalışma kapsamında söz konusu mevzuat hükümlerindeki geçen tanımlara vurgu yapılmıştır. Özelikle asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi olarak tanımlanan destek elemanlarının endüstriyel tesislerdeki önemi, bu ekiplerin temel operasyonel faaliyetler sırasındaki görevleri, alacakları eğitimler, olası bir acil durum öncesi hazırlanacak planlama çalışmaları, tesis edilecek erken uyarı ve müdahale ekipmanlarının tesisi belirtilecektir. Olası acil bir durum, gerek işyeri çalışanlarının, gerekse yakın çevredeki tüm kişi ve varlıkları etkileyecek, yaralanmalara ve can kayıplarına neden olabilecek, tesisin üretimini kısmen veya tamamen durdurabilecek, tesise veya doğal çevreye zarar verebilecek, tesisin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit edecek dinamik olaylar zincirine neden olabilir. Bu nedenle tüm tesislerin acil durumların öncesinde bu önceden planlamamış şekilde gelişecek olaylara karşı ciddiyetle aksiyon planlarını geliştirmiş yani kapasite artırımına gitmiş olmaları gerekmektedir. Önleyici ve sınırlandırıcı çalışmalar yapılmazsa ciddi maddi kayıplarıyla yüz yüze kalınması kaçınılmaz olacaktır.

Anahtar kelimeler: Acil Durum Planlaması,  Acil Durum Ekipleri, Destek Elemanı.