Akciğer dekortikasyonu ameliyatlarında “Colgen Powder’ın hemostatik etkisinin değerlendirilmesi


EREN T. Ş. , Eren M. N. , Balcı A. E. , Ülkü R., Çakır Ö., Özçelik C.

Solunum Hastalıkları, cilt.11, ss.17-21, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11
  • Basım Tarihi: 2000
  • Dergi Adı: Solunum Hastalıkları
  • Sayfa Sayıları: ss.17-21

Özet

Akciğer dekortikasyonu yapılan 48 hasta pre ve postoperatif değerlendirmeye tabi tutuldu. Bunlardan 24 olguya intraoperatif olarak “Colgen Powder” (kollajen hemostat), hemostaz amacıyla uygulandı. Kontrol grubunu oluşturan diğer 24 hastada herhangi bir hemostatik ajan kullanılmadı. Postoperatif drenlerden olan drenaj miktarı ve postoperatif kan transfüzyonu miktarları karşılaştırması yapıldı. “Colgen” uygulanan grupta drenlerden 24 saatte ölçülen drenaj miktarı ortalama 241.66 ± 112.9 cc bulundu. Kontrol grubunda ise 402.08 ± 172.24 cc olarak ölçüldü (p< 0.05). “Colgen” grubu olgularında, kontrol grubuna göre yaklaşık olarak %40’lık bir drenaj azalması saptandı. Postoperatif ortalama kan transfüzyonu miktarı “Colgen” grubunda 177.08 ± 92.5 cc iken, kontrol grubunda 302.08 ± 135.51 cc idi (p< 0.05). Postoperatif kan transfüzyonu, “Colgen” kullanılan grupta, kontrol grubuna göre yaklaşık %41 oranında bir azalma gösterdi. Bu çalışmada sonuçların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu, “Colgen” (Kollajen hemostat) kullanımının postoperatif kanamayı ve homolog kan transfüzyonunu azalttığı ve komplikasyonlarından koruduğu vurgulanmıştır.