Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi


Albayrak F., Erciyas O.

Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük I. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 21 March 2019 - 24 March 2020, pp.45-65

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.45-65

Abstract

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilme talebinin artmasıyla genişleyen öğretilme alanları içerisinde Standart Türkiye Türkçesinin eğitim öğretim dili olarak kullanıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de yer almaktadır. Ekonomik temasların yanında eğitim öğretim faaliyetleri ile son yıllarda daha da hareketlenen adada yabancı nüfusu artışı Türkçe öğrenmeye olan talebi de artırmıştır. KKTC’de yabancılara Türkçe öğretiminin gelişimi, Türkiye’ye göre daha kısa bir geçmişe sahip olsa da ülkeye gelen ana dili Türkçe olmayan öğrenci sayısının oldukça fazla olması sebebiyle Türkçe öğrenimine talep de artmaktadır. Üniversitelerde gerek hazırlık programlarıyla gerekse farklı dillerde eğitim öğretim yapılan bölümlere kayıtlı olan öğrenciler için zorunlu Türkçe dersi verilmesi dolayısıyla Türkçe öğrenen hedef kitlenin oldukça kalabalık olması söz konusudur. Adada, üniversiteler dışında özel kurumlarda iş amaçlı KKTC’ye gelen ailelere ve bu ailelerin çocuklarına yönelik kurslar da bulunmaktadır. Yunus Emre Enstitüsünün, Lefkoşa’da şubesinin açılmasıyla çalışmalar daha da hız kazanmıştır. Ayrıca KKTC’de Türkçe öğrenen yabancı uyruklu ilköğretim öğrencilerine ve özel amaçlı olarak yetişkinlere Türkçe kursları veren küçük çaplı eğitim merkezleri de bulunmaktadır. Son birkaç yılda KKTC’de Türkçe öğretimi çalışmaları içerisinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin ayrı bir disiplin olarak ele alındığı akademik çalışmalar da yapılmaya başlanmıştır. Üniversiteler bünyesinde yapılan çalıştaylarla ele alınan KKTC’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, aynı zamanda sahanın ada genelindeki durumunu çeşitli açılardan ortaya koyan lisansüstü tez çalışmalarına da konu olmaya başlamıştır. Bu çalışmada, KKTC’de Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği kurum ve kuruluşlar tanıtılarak KKTC’de Türkçenin yabancı dil olarak talep edilme durumunu ve mevcut şartlar altında yapılan çalışmaları genel olarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından bizzat ziyaret edilerek kurum ve kuruluş yöneticileriyle gerçekleştirilen görüşmeler ve gözlemler neticesinde, söz konusu kurum ve kuruluşların tarihçesi, öğretim üyeleri / öğretmenler, öğrenciler, eğitim öğretim faaliyetleri ile fiziki şartlar ve ders öğretim malzemeleri ayrıntılı olarak dikkatlere sunulmuştur. Böylece, yabancılara Türkçe öğretimi alanının KKTC’de başlangıcından itibaren geçirdiği evreler genel hatlarıyla dikkatlere sunularak gelişim sürecine katkıda bulunmak istenmiştir.