Stereolithographic-Guided Implant Surgery and Immediate Loading With Fixed Provisional Restoration Of An Edentulous Patient


Akay A. S. , Arısan V.

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXVIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 January 2017, pp.68

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.68

Abstract

Abstract

ObjectiveStereolithographic guideiance provide many valuable convenience and advantages to both patients and clinicians. In this respect, advantages of avoiding invasive surgical procedures, gaining faster surgery, predicting the bone quality of the implant sites are remarkable issues. In this case report, a mandibular screw-retained fixed provisional restoration which was applied immediately after stereolithographic-guided implant surgery and metal-ceramic final restoration in an edentulous patient were presented.

Case: A 54-year-old male patient who had lost most of the teeth because of severe periodontal destruction was referred to the Department of Oral Implantology Clinic and requested fixed implant prosthesis. All of the existing teeth were extracted due to mobility. 3 months later, stereolithographic surgical guides were planned for both jaws by performing CBCT with double-scan method. Bone density values ​​(Hounsfield Unit) were also determined in the implant-recipient sites. By using the guide and spesific transfer posts as an impression prior to the implant surgery, a mandibular provisional prosthesis was prepared on the anterior 4 implants and was screwed on one implant that represents highest HU value. After surgery, this acrylic fixed prosthesis was applied in the mandible and a previously prepared removable prosthesis was used in the maxilla for 4 months. Eventually, metal-ceramic final restoration was completed.

Conclusion: Stereolithographic-guided implant surgery not only shorten intra-operative procedures but also offer some advanced options for provisional restorations. 


Keywords: Dental implant, stereolithographic guide, fixed provisional prosthesis.

Amaç: Stereolitografik rehberler hem hekime hem de hastaya birçok konuda kolaylıklar ve avantajlar sağlamaktadır. Bunlar içinde, hastayı yorucu cerrahi işlemlerden kaçınılması, cerrahi süresinin kısalması, implant yerleştirilecek bölgelerdeki kemik kalitesinin öngörülebilmesi gibi avantajlar önemli bir yer tutmaktadır.  Bu olgu sunumunda tam dişsiz bir hastada stereolitografik rehberle implant cerrahisinden hemen sonra alt çenede vidalı sabit geçici protez uygulaması ve daimi metal-seramik restorasyonu sunulmuştur.

Olgu: İleri derece periodontal harabiyet sebebiyle dişlerinin çoğunu kaybeden 54 yaşındaki erkek hasta sabit implant tedavisi isteğiyle İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji kliniğine başvurdu. Mevcut tüm dişler ileri derece mobilite sebebiyle çekildi. 3 ay sonra, radyoopak işaretlenmiş hareketli total protezlerle dental kon-ışınlı tomografi çekilip her iki çene için bilgisayarda stereolitografik cerrahi rehberler planlandı; ve implant yerleştirilmesi kararlaştırılan bölgelerdeki kemik yoğunluğu değerleri (Hounsfield Unit; HU) ölçüldü. İmplant cerrahisinden sonra üst çenede hareketli geçici protez kullanıldı. Alt çenede ise implant cerrahisinden önceki bir seansta cerrahi rehber ve alçı modeller kullanılarak -en yüksek HU değerine sahip implanta vidayla, diğerlerine simanla tutunacak şekilde- anterior bölgedeki 4 implanttan destek alan akrilik sabit geçici protez hazırlandı. 4 ay sonra metal-seramik daimi restorasyonla tedavi bitirildi.

Sonuç: Stereolitografik rehberli planlana ve cerrahi, cerrahi süresini kısaltmakla kalmayıp cerrahi öncesi üretilebilecek bir şablon ile hemen yüklemeyi ve hasta konforunun artmasını sağlayabilir.

Anahtar kelimeler: Dental implant, stereolitografik rehber, sabit geçici protez.