Beslenme ve Pozitif Güç


YOLDAŞ İLKTAÇ H., Hızlı H.

in: Pozitif Güçlenme ve İyi Hissetmek, Okanlı A, Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.26-30, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.26-30
  • Editors: Okanlı A, Editor

Abstract

Nutrition has an indispensable place among preventive health services and it is one of the most widely studied subjects today. For the first time in history, Hippocrates has emphasized the healing power of nutrients by saying ‘let food be thy medicine and medicine be thy food’. Since ancient times, nutrients have been thought to be effective on different psychological conditions such as increased happiness, sense of relaxation, vigilance and energy status, depression, anxiety relief, feelings of guilt and failure. Nutrients change our mood by affecting the chemical composi- tion of our brain. Nowadays, the idea that individuals can adjust their emotions and moods by changing their nutritional preferences and amounts is increasingly accepted. A herbal based diet should be considered as a cheap, natural and noninvasive treatment method to support mental health. In this review article, the effects of nutrients on good feeling and good mood are empha- sized by studying current literature.

Beslenme, koruyucu sağlık hizmetleri arasında vazgeçilmez bir yere sahip olup, günümüzde üzerinde çokça çalışılan konulardan biridir. Tarihte ilk kez Hipokrat “İlacınız besinler, besinler ila- cınız olsun” diyerek, besinlerin iyileştirici gücünü ön plana çıkarmıştır. Eski çağlardan beri besin- lerin artan mutluluk, rahatlama hissi, uyanıklık ve enerji durumu, depresyon, anksiyete rahatlama, suçluluk ve başarısızlık duyguları gibi farklı psikolojik durumlar üzerinde etkili olduğu düşünülm- üştür. Besinler, beynimizin kimyasal bileşimini etkileyerek ruh halimizi değiştirmektedir. Günü- müzde bireylerin, hem besin tercihlerini hem de miktarlarını değiştirerek duygularını ve ruh hallerini düzenledikleri giderek daha fazla kabul görmektedir. Ruh sağlığını desteklenmesinde bit- kisel temelli bir diyet, ucuz, doğal ve invaziv olmayan bir tedavi aracı olarak düşünülmelidir. Bu der- leme makalede, güncel literatür taramaları doğrultusunda besinlerin iyi hissetme ve iyi ruh haline olan etkileri üzerinde durulmuştur.