Siyataljinin az görülen nedenlerinden birine toplu bakış: Pelvik tümöral lezyonlar


Özkan K., Sarı T., Koraman E., Baimosh N., Akkaya A., Demiroğlu M.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,, Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, pp.173

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.173

Abstract

Amaç: Siyataljiyle başvuran hastalarda altta yatan bir çok patoloji olabilir. Bunlar; lomber disk hernisi, spinal stenoz, metabolik nedenler,tuzak nöropatiler ve nadiren de tümöral lezyonlardır. Bu sebeple ayırıcı tanıyı doğru bir şekilde yapabilmek çoğu zaman zorlu olmaktadır. Bu olgu serisinde pelvik kitle lezyonları nedeniyle siyataljisi olan hastalarda ayırıcı tanının önemini vurgulamayı amaçladık. Yöntem: Kliniğimize siyatalji şikayetiyle başvuran, yaşları 20 ile 64 arasında değişen 8 hasta (4 kadın, 4 erkek) incelendi. Tüm hastalar analjezikler ile geçmeyen bel ve belden kalçaya vuran ağrı tariflemekteydi ve hiç birinde nörolojik bir defisit yoktu. Tüm hastalara direk grafi, bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemesi çektirilerek siyataljinin, ayırıcı tanıları da göz önünde bulundurularak, esas nedeni ortaya konmaya çalışıldı. Bulgular: Siyatalji şikayetiyle tarafımıza başvuran, analjezik tedaviye cevap vermeyen ve progresif refrakter ağrısı olan 8 hastaya yapılan ileri inceleme ve tetkikler sonucunda bu ağrıya nadir görülen kitlesel lezyonların neden olduğu ortaya konuldu. Hastaların tamamına uygulanan biyopsi sonuçlarında hemanjiyom, sakral melanositik schwannom, yumuşak doku kondromu, osteokondrom, kist hidatik, multipl myelom, yumuşak doku sarkomu gibi patolojiler saptandı. Hastaların siyatik ağrısı dışında başka bir şikayet veya bulgusunun olmaması dikkat çekiciydi. Çıkarımlar: Her ne kadar lomber diskopati, spinal stenoz ve lomber instabiliteler siyataljinin başlıca nedenini oluştursa da;enfeksiyonlar, hematom ve tümörler (intrasipnal ve ekstraspinal), sakroileit, piriformis sendromu ve hatta vasküler anevrizmalar da sebep olabilir. Progresif ağrı da bizi kitlesel lezyonlara veya enfeksiyonlara yönlendirmelidir. Şüphe veya tedaviye cevap vermeyen ağrı durumlarda olabilecek diğer ayırıcı tanılar da göz önünde bulundurulmalıdır