Feminist Söylem Bağlamında Kadın Özgürlüğü


Creative Commons License

Sadıkoğlu Z. Z.

Diğer, ss.124-129, 2016

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Diğer
  • Basım Tarihi: 2016
  • Sayfa Sayıları: ss.124-129

Özet

Modern Batı düşüncesi kendini geleneğe karşı konumlayarak inşa etmiştir. Bu inşa sürecinde “öteki” konumuna düşen ve dolayısıyla gelenekle bağlantılı olan olgu merkeze yerleştirilen olguyla aynılaşması kaydıyla ve aynılıkları ölçüsünde değerli kabul edilmiştir. “Erkek” karşısında öteki konumuna düşen “kadın” için de aynı şey söz konusudur. Bu çerçevede kadın farklılıkları yok sayılıp erkekle aynılaştığı sürece makbul sayılmıştır. Bir başka ifade ile kadın erkekle “eşit” olduğu takdirde değerli kabul edilmiştir. Demokrasi, sekülerizm, rasyonalite, pozitivizm, feminizm vb. düşünsel-siyasal akımlar da geleneğin bu ötekileştirilmesi ihtiyacından yola çıkarak üretilmiş akımlardır. Bu akımlardan biri olan feminizmin savunucularından Evelyn Reed’in Kadın Özgürlüğünün Sorunları adlı kitabında ortaya koymuş olduğu iddialar da bu temel üzerinden yükselmektedir.

1905-1979 yılları arasında yaşamış olan Evelyn Reed, 1940 yılından başlayarak ikinci dalga feminizm olarak adlandırılan kadın özgürlüğü hareketinde aktif rol almıştır. Esasen resim eğitimi almış olan Reed, kariyeri bu yönde olmasa da insanbilimci olarak kabul görmüş, kadın bağımsızlığı hareketini bilimsel temellere oturtmak için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalardan birini teşkil eden Kadın Özgürlüğünün Sorunları farklı dergilerde yayımlanmış altı makaleden oluşmaktadır.