DIŞ POLİTİKA VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'NİN ASYA ÜLKELERİ İLE YAPTIĞI TURİZM ANLAŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Aydemir B., Yaşar İ.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.36, pp.39-59, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 19 Issue: 36
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.39-59

Abstract

Çalışmanın amacı, dış politika ve turizm ilişkisini ortaya koyarken, Türkiye’nin Avrasya, bazı Güney ve Orta Asya ve Uzak Doğu Ülkeleri ile yapmış olduğu turizm işbirliği anlaşmalarını değerlendirmektir. Araştırmada, dış politika ve turizm ilişkisi dikkate alınarak Türkiye’nin Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ve diğer Asya ülkeleriyle yaptığı turizm anlaşmaları ele alınmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye’nin turizm anlaşması imzaladığı Asya’daki ülkelerdir. Nitel bir araştırma olan çalışmada veriler, doküman inceleme tekniği ile elde edilmiştir. Klasik dış politika araçları olarak adlandırılan diplomasi ve propaganda, ekonomik araçlar (abluka, ambargo, boykot), askeri araçlar (silahlanma ve savaş-hard power) yanında evrensel insani değerler ve uluslararası alanda yapılan ikili ve çok taraflı anlaşmalar da (soft power) dış politika araçları içinde önemli bir yere sahiptir. Turizm de dünyanın her tarafındaki toplumlardan insanları bir araya getirerek, birbirlerinin kültürlerini, geleneklerini öğrenmelerini ve karşılıklı hoşgörüyü tesis etmelerini sağlayan bir barış elçisi ve önemli bir dış politika aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkelerin uluslararası arenada dünya kamuoyunu etkileyebilecek ulusal ve yerel imajlar oluşturma, toplumsal ön yargıları terk etme, kültürel değerlerini tanıtma ve uluslararası uzlaşmayı hedef edinme turizme yeni bir misyon kazandırmıştır. Çalışma ile Türkiye’nin, bölgesinde ve dünyanın diğer ülkelerinde etkisini arttırmak için geleneksel dış politika araçlarına ek olarak turizm gücünü de kullandığı sonucuna varılmıştır.