Ali Nihad Tarlan’ın Farsça Yayımlanmış Çalışmalarına Dair Bilgiler Ve Nâilî İle İlgili Bir Eserinin Türkçe Tercümesi


Şafak T.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.20, ss.189-227, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 20 Konu: 20
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.30767/diledeara.635512
  • Dergi Adı: Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.189-227

Özet

Eski Türk Edebiyatı Profesörü olarak uzun yıllar ders vermiş olan Ali Nihad Tarlan Farsçadan yapmış olduğu çeviriler ile de tanınmaktadır. Farsçadan yapmış olduğu tercümeler arasından en önemlileri Nîzâmî, Fuzûlî, Yavuz Sultan Selim, Nef’î ve Pakistanlı şair Muhammed İkbal’den yaptığı tercümelerdir. Tarlan’ın İran ve Pakistan’da katıldığı kongrelerde Farsça yapmış olduğu konuşmalar ilgili ülkelerin dergilerinde yayımlanmıştır. Ali Nihad Tarlan’ın İran’da dergiler dışında müstakil kitap olarak yayımlanmış iki eseri bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlamış olan eserin tercümesi diğeri ise Nâilî’nin hayatı, sanatı ve altı gazelinin şerhinden oluşan bir kitaptır.

Ali Nihad Tarlan’ın kaleme aldığı bu küçük kitap Hamîd Nutkî tarafından Farsçaya tercüme edilmiştir. Tarlan eserin girişinde Nâilî’nin hayatına kısaca değindikten sonra Sebk-i Hindî adıyla meşhur Hind Üslûbu hakkında bilgiler vermiş ve Nâilî’nin şiirlerini mukayese edebilmek amacıyla bazı Sebk-i Hindî şairlerinin şiirlerinden örnekler vermiştir.   

İki bölümden oluşan bu makalenin ilk bölümünde Ali Nihad Tarlan’ın Türkiye dışında Farsça olarak yayımlanan çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise Nâilî hakkında İran’da Farsça olarak yayımlanmış ancak Türkçesi olmayan eser Türkçeye tercüme edilmiştir.