Psikiyatrik tedavilere yanıtsız nöropsikiyatrik bulgularla tanı alan bir nörosifiliz olgusu


Toptan T., ÖZDİLEK F. B. , Kenangil G., Ülker M., Mayda Domaç F.

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 November 2014, pp.180

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.180