Bilateral Meme Kanserlerinin Kliniğimizde Görülme Sıklığı, Tanı ve Tedavi Yönünden Retrospektif Değerlendirilmesi


SAĞIROĞLU J., ATAK T., BAYSAL H., YALMAN H., ALİMOĞLU O.

12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 01 November 2013, pp.66

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66