Harran Üniversitesinde İzlenen Astımlı olgularda Ağaç Polen Duyarlılığı


CEYLAN E.

ASTIM ALLERJİ İMMÜNOLOJİ, cilt.4, ss.67-74, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: ASTIM ALLERJİ İMMÜNOLOJİ
  • Sayfa Sayıları: ss.67-74

Özet

ASTIMLI OLGULARIMIZDA AĞAÇ POLEN DUYARLILIĞI ÖZET Amaç: Deri prick testleri allerjenlere karşı duyarlılığı saptamada hızlı ve güvenilir testlerdir. Çalışmamızın amacı astımlı olgularımızda deri prick testleri ile ağaç polenlerine karşı duyarlılığı belirlemek ve farklı ağaç polen duyarlılıklarının astım kliniğine etkisini araştırmaktı. Materyal ve Metod: Bu çalışmada Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları polikliniğine Şanlıurfa il merkezinden astım tanısı ile başvuran ve deri prick testlerinde ağaç allerjenlerine karşı duyarlılığı bulunan, yaş ortalamaları 29.65.4 yıl olan, 57’si kadın, 36’sı erkek 93 olgu Mart-Haziran aylarında prospektif olarak değerlendirildi. Olgular 16 hafta süreyle sabah ve akşam ölçülen tepe ekspiratuvar akım hızı(PEF), PEF değişkenliği, astım semptom skorları ve çalışma boyunca kullandıkları semptom rahatlatıcı tedavilerini kaydeden hastalar; başlangıç, 1,2,3 ve 4. ay sonunda klinikte FEV1 sonuçları ile değerlendirildi. Bulgular: Olgularda en sık olarak %51.6 pistachio, %33.3 olea europeae, %24.7 pinus ve %22.6 populus nigra polenlerine karşı duyarlılık saptandı. Çalışma öncesi sabah ve akşam PEF değerleri, astım semptom skorları ve semptom rahatlatıcı ilaç kullanımı en sık gözlenen 4 ağaç polen duyarlılığı olan olgularda benzerdi (p>0.05). Takip dönemi sonunda olea auropeae duyarlılığı olanlarda pistachio, populus nigra, pinus duyarlılığı olan olgulara göre PEF değerleri daha düşük, astım semptom skorları ve semptom rahatlatıcı ilaç kullanımı ise daha yüksek bulunurken (p<0.001, p<0.005), pistachio, populus nigra ve pinus duyarlılığı olan olgular arasında ise anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0.05). Sonuç: Şanlıurfa ilinin bitki örtüsü ile paralel olarak deri prick testleri ile pistachio, olea europeae, pinus, populus nigra polenlerine karşı yüksek oranda duyarlılık saptandı. Pistachio polenlerine karşı duyarlılık en yüksek oranda saptanmasına rağmen, pistachio duyarlılığının astım kliniğine fazla etkili olmadığı, olea europeae polen duyarlılığının astım kliniğine daha fazla etkili olduğu gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Astım, deri prick testi, aeroallerjenler, pistachio, olea europeae, pinus, populus nigra.
THE TREE POLLEN SENSITIVITY OF ASTHMATIC PATIENTS ABSTRACT Aim: Skin prick tests are rapid and reliable tests to demonstrate the sensitivity against allergens. Our aim in this study was to detect the kinds of trees that cause tree pollens sensitivity, and to investigate the effects of tree pollen sensitivity on the asthma clinic. Patients and Method: In this study 93 cases from Sanliurfa with asthma (57 women, 36 men, with the mean age of 29.65.4 year) and sensitivity against tree pollens demonstrated by skin prick test, who applied to Harran University Medical Faculty Chest Diseases Outpatient Clinic in the period of March-June were evaluated prospectively. The patients’ peak expiratory flow (PEF) values measured in the morning and evening, changes in PEF, asthma symptom score and the symptom-relieving therapy used during the 16-weeks study period were recorded and evaluated in the clinic with forced expiratory volume in 1 s results at the beginning, month 1, 2, 3 and 4. Results: Of the patients with sensitivity against tree pollens, 51.6% had allergy against pistachio, 33.3% against olive, 24.7% against pine, and 22.6% against populus nigra. All the patients had allergy against tree pollens. Prior to the study, morning and evening PEF values, asthma scores and symptom relieving drug usage were same in the 4 most frequent tree pollens sensitivity (p>0.05). At the end of follow up period, PEF values were lower, asthma symptom scores and symptom relieving drug usage were higher in patients with olea auropeae sensitivity compare the ones with pistachio, populus nigra and pinus sensitivity (p<0,001). There was no significant difference among the cases that have pistachio, populus nigra and pine sensitivity. Conclusion: Parallel to the vegetation of Sanliurfa region, high sensitivities were detected with prick test against pistachio, olea europeae, pinus, and populus nigra pollens. Despite the highest sensitivity against pistachio pollens, this sensitivity had no effect on asthma clinic. Olea europeae pollen sensitivity had more effect on asthma clinic. Key Words: Asthma, skin prick test, aeroallergens, pistachio, olea auropeae, pinus, populus nigra.