Prosthetic and Esthetic Rehabilitation Of A Mal-Positioned Central Incisor Implant With A CAD/CAM-Based Customized Abutment: A Case Report


Akay A. S. , Bodur İ., Aktolun Aydemir C., Arısan V.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.134

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.134

Abstract

Abstract

Objective: In this report, rehabilitation of a mal-positioned implant with CAD/CAM-based customized abutment and soft tissue contouring is presented.

Case: A 22 year-old female patient referred to Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Oral Implantology, with the demand of restorating of the mal-positioned central incisor implant esthetically. After the impression, a customised abutment was prepared with CAD/CAM technique. By gradually contouring the gingival soft tissue with a provisional crown restoration, soft tissue profile and crown angle was adjusted in the most appropriate way. After 3 months of gingival tissue management and soft tissue maturation, prosthetic treatment was completed by the final crown restoration.

Conclusion: Mal-positioned implants can be successfully restored using the soft tissue management and a CAD/CAM-based customised abutment.

Keywords: CAD/CAM, customized abutment, gingival contouring

Özet

Amaç: Protetik olarak hatalı konumdaki bir implantın CAD/CAM esaslı kişisel dayanak ve yumuşak doku yönlendirilmesiyle protetik rehabilitasyonu sunulmuştur.

Olgu: 22 yaşındaki bayan hasta hatalı pozisyondaki santral diş implantının estetik restorasyonu talebiyle kliniğimize başvurdu. Ölçü işlemlerinin ardından laboratuvarda CAD/CAM tekniğiyle kişisel bir dayanak hazırlandı, ve şekillendirilen bir geçici kuron protezi ile dişeti yönlendirilerek yumuşak doku profili ve kuron açısı mümkün olan en uygun şekilde düzenlendi. Üç ay süresince dişeti yönlendirilmesi ile yumuşak dokunun matürasyonu beklendi ve final kuron restorasyonu yapılarak restoratif süreç bitirildi.

Sonuç: Yumuşak doku yönetimi ve CAD/CAM esaslı kişisel dayanak üretimi ile hatalı pozisyondaki implantlar tatminkar biçimde restore edilebilir.

Anahtar kelimeler: CAD/CAM, dişeti yönlendirilmesi, kişisel dayanak