Uluslararası Öğrencilerin Serbest Okuma Durumları


Okur A., Yardım L., Yücelşen N.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.9, ss.1180-1192, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1180-1192

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’de üniversite öğrenimi gören uluslararası öğrencilerin okuma alışkanlıkları; seçilen okuma materyalinin türü, okuma yapılan konular, okuma için ayrılan süre gibi değişkenler açısından değerlendirilerek serbest okuma durumları hakkında fikir sahibi olmak amaçlanmıştır. Çalışma, nitel bir araştırmadır. Çalışmada elde edilen veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören dokuz yabancı uyruklu öğrenci ile aynı yıl İstanbul Üniversitesinde öğrenim gören on bir yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin serbest okuma için materyal seçme konusunda zorlandıkları, basılı materyal okumak yerine ekran okumayı tercih ettikleri, sınıf düzeyleri arttıkça serbest okumaya ayırdıkları sürenin azaldığı gibi bulgulara ulaşılmıştır.