Ortadoğu2da Ulusal Güvenlik Stratejileri


KURT V.

Seta, İstanbul, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Seta
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bu çalışma Ortadoğu’daki devletlerin nasıl bir güvenlik stratejisine sahip olduğunu anlamak ve bu stratejilere hangi faktörlerin etki ettiğini analiz etme amacı taşımaktadır. Kitapta Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suudi Arabistan, İran ve Lübnan’ın ulusal güvenlik stratejileri incelenmiştir. Bu bağlamda ülke incelemesi yapan her bir bölüm, ilgili ülkenin, güvenlik kavramsallaştırmasını, güvenlik tehdidi tanımlamasını ve bu tehditle baş etme yöntemi ve araçlarını analiz etmektedir.

Bu noktada kitap, bölge ülkelerinin güvenlik stratejilerinin sadece tarif edici bir anlatımından ziyade bu ülkelerin güvenlik stratejilerini anlamamızı sağlayacak analitik bir çerçeve sunmaktadır. Bunun yanı sıra, kitapta her bir ülke incelemesi yapılırken ilgili ülkenin güvenlik stratejisinden kaynaklanabilecek muhtemel risklerin ve fırsatların Türkiye açısından da analizi yapılmıştır. Ele alınan ülkelerin ulusal güvenlik stratejisi göz önüne alınarak “Bu güvenlik stratejisinin Türkiye için olası etkileri nelerdir?” ve  “Türkiye için mevcut politika tercihleri nelerdir?” gibi iki temel soruya cevap verilmiştir.