KURAL TABANLI SİLAH-HEDEF EŞLEŞTİRME VE HEDEF DEĞERLENDİRME OPTİMİZASYONU


HOCAOĞLU M. F. , ÜNVER S.

USMOS 2013, Ankara, Turkey, 01 June 2013, pp.259-266

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.259-266

Abstract

The earliest studies about surface-to-air defense Weapon-Target Assignment (WTA) optimization problems arose in 1950s. In general, there are two main approaches for the WTA problems; Static and Dynamic. The Static approach was first considered as a single target, single weapon, single engagement and single shot model and considered as a Linear programming model. The objective of problem is to maximize the damage that is given to target or minimize the probability of survival of targets that are being attacked. Non-linear solutions obtained by adding the assets as a parameter in problems and multiple weapons-multiple targets considered instead of single weapon-single target problems for the following studies. As for the Dynamic approach, changes in problem parameters through timeline are considered whereas increase in number of constraints cause the problem is more complicated than the static problem.

One of the most important part of WTA problems is the decision-making stage. Many critical decisions such as assigning multiple and various weapons to targets, choosing firing doctrines and timings are made at this stage. The aim of proposed solution in this paper is to prepare a rule-based construction for formulation of problem and values of variables in optimization model, while the optimization model for WTA is developed. The solution offers the users flexibility to add new criterions to solution for choosing target and to expand the rule base.

Karadan ya da denizden havaya silah-hedef tahsis optimizasyonu ile ilgili çalışmaların temeli 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır. Genel olarak silah-hedef tahsis problemleri statik ve dinamik olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir. Statik problemlerle ilgili yapılan ilk çalışmalarda tek hedef, tek silah, tek angajman ve tek atış modeli ele alınmış ve ilişkiler doğrusal programlama ile gösterilmiştir. Problemin amaç fonksiyonu, hedefe verilen zararın maksimize edilmesi ya da hücum edilen hedeflerin kurtulma olasılıklarının minimize edilmesi şeklinde genellenebilir. Takip eden çalışmalarda ise varlıklara ait parametreler işleme dahil edilerek, doğrusal olmayan çözümler elde edilmiştir. Tek silah-tek hedef probleminin yerini, çoklu silahlar ve çoklu hedefler almıştır. Dinamik problemlerde ise zaman ekseni boyunca, değişen problem parametreleri ele alınmış ve kısıtlarda meydana gelen artış sebebiyle, statik modellere göre, daha karmaşık bir yapıya kavuşmuştur.

Silah-hedef tahsis probleminin en önemli kısımlarından birini de karar verme aşaması oluşturmaktadır. Bu aşamada çok sayıda ve çeşitte silahın, çok sayıda ve çeşitte hedefe tahsisleri, ateşleme zamanlamaları, ateş doktrin seçimleri gibi kritik kararların verilmesi gerekmektedir. Önerilen çözümde, silah-hedef tahsisleri için optimizasyon modeli geliştirilirken, optimizasyona girecek değişkenlere ait değerler ve problemin formülasyonu kural tabanlı bir yapı ile hazırlanmaktadır. Çözüm kullanıcılara, yeni hedef seçim kriteri ekleyerek çözüme dahil etme ve kural tabanını genişletme esnekliği sunmaktadır.