Tahakküme Hükmetmek. Bourdieu Sosyolojisinde Toplum ve Bilim İlişkisi


Creative Commons License

KOYTAK M. E.

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.3, ss.85-101, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 25
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi)
  • Sayfa Sayısı: ss.85-101

Özet

Özet: Bourdieu sosyolojisinin ayırıcı vasfı, yoğun ve geniş saha araştırmalarının sıkı dokunmuş ve karmaşık bir kavram örüntüsüyle açıklanmasındaki yetkinliktir. Bu makalenin amacı, Bourdieu’nün toplumsal dünyayı anlama tarzını ve bunun üzerinden bir bilim olarak sosyolojiyi ve sosyolojinin toplumsal dünyayla olan ilişkisini nasıl düşündüğünü açığa çıkarmaktır. Bourdieu, toplumsal dünyayı, merkezinde “habitus”un olduğu bir kavramsal çerçeveyle açıklar ve analizinin merkezine tahakkümü koyar. Diğer yandan sosyolojiyi toplumda yürürlükte olan tahakküm ilişkilerini ifşa etme buyruğuyla tanımlar ve bireylerin içlerinde bulundukları bu ilişkileri doğru tanıyabilmeleri için şart sayar. O halde sosyolojinin topluma dair sahici bilgi üretme iddiası hangi vasfından ileri gelmektedir? Bireyleri, sosyolojiyi toplumun geri kalanından ayıran epistemolojik bilimsellikten mahrum ve sosyolojiye muhtaç bırakan nedir?