İstanbulun ham su,genel çıkış,şebeke ve depo sularından izole edilen dışkı kaynaklı E.coli ve enteropatojenik E.coli'nin direnç profilleri


SAMASTI M.

III.Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 01 May 2003, pp.101

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.101