Assitli hastalarda perkütan hepatobiliyer girişimler sonrası parankimal traktın histoakril ve gel-foam ile embolizasyonu


Creative Commons License

Aytekin C., Üstündağ Y., Fırat A., Boyvat F., Ağıldere M.

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, vol.2, no.2, pp.80-83, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.80-83

Abstract

Giriş ve amaç: Bu çalışmanın amacı; assit ve koagülopati problemi olan hastalarda, hepatobiliyer girişimler sonrası trakt embolizasyonunda histoakril ve gel foam’ın etkinliğini saptamaktı. Gereç ve yöntem: Beş hastada 6 trakt embolize edildi. Önce yırtılabilen kılıf içerisinden, absorbe olabilen jelatin parçaları (gel-foam), kateterin safra yoluna girdiği düzeye ilerletildi. Daha sonra %70’lik n-bütil siyanoakrilat trakt içerisine enjekte edildi. İşlem sonrası assit sıvısından, safra varlığı ve hemoperitoneumun değerlendirilmesi amacıyla ultrasonografi eşliğinde örnek alındı. Bulgular: Tüm olgular işlemi kolaylıkla tolere etti ve işlem teknik olarak başarı ile gerçekleştirildi. Embolizasyon sonrası elde olunan assit sıvısında safra veya kana ait bulgu saptanmadı. Sonuç: Assit ve koagülopati varlığında, perkütan hepatobiliyer girişimler sonrası kateterin çekilmesinden sonra ortaya çıkabilen kanama ve safra kaçağının önlenmesinde, histoakril ve gel-foam ile trakt embolizasyonu etkili ve güvenli bir yöntemdir. Anahtar sözcükler: Assit, komplikasyon, perkütan girişimler, embolizasyon