Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimde Yaşadıkları Sorunlar


BÜLBÜL M.

V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 07 Ekim 2011, ss.404-413

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.404-413

Özet

Toplumların kalkınması, devletlerin küresel rekabette söz sahibi olabilmeleri ve bireylerin yaşam projelerini gerçekleştirmeleri için eğitimin öneminin her geçen gün daha da arttığı günümüz dünyasında, eğitimcilerin niteliğinin arttırılması da aynı ölçüde önem kazanmaktadır. Hızla değişen sosyal ve ekonomik koşulların etkisiyle okullardan beklentiler sürekli artmakta ve bu bağlamda öğretmenlerin değişimi kavrayıp yeni yaklaşımları uygulayabilmelerinde, bilimsel bakış açısıyla sorunlara etkili çözümler üretebilmelerinde ve araştırmacı yönlerini geliştirebilmelerinde lisansüstü eğitimin önemi her geçen gün daha da ön plana çıkmaktadır. Öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarının yararları yalnızca çalıştıkları kurumlara yapacakları katkıyla da sınırlı değildir. Türkiye'de özellikle eğitim fakültelerinde daha da belirgin olan farklı alanlardaki öğretim elemanı ve üyesi gereksiniminin karşılanmasında herhangi bir kamu kaynağını kullanmadan kendi olanak ve gayretleriyle lisansüstü eğitime devam eden öğretmenlerin, üniversitelere yapacağı katkı da göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle öğretmenlerin lisansüstü eğitimi, bilim insanı yetiştirme çalışmaları kapsamında da düşünülebilir. Bu çalışmada öğretmenlerin lisansüstü eğitimde yaşadıkları sorunlar ele alınırken, öncelikle genel olarak lisansüstü eğitimde yaşanan sorunlar dile getirilerek bu sorunların öğretmenleri nasıl etkileyebileceği tartışılacaktır. Sonraki bölümde ise, öğretmenlerin MEB ile ilişkili yasal düzenlemeler ve uygulamalardan kaynaklanan sorunları ele alınmaya çalışılacaktır.