DETERMINING THE COUNTRY-SPECIFIC VARIABLES AFFECTING THE MARKET VALUE OF TURKISH EUROBONDS: NARDL APPROACH


Creative Commons License

Yiğit F., Canöz İ.

Journal of Administrative Sciences, vol.19, no.41, pp.723-744, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 41
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.35408/comuybd.808651
  • Journal Name: Journal of Administrative Sciences
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.723-744

Abstract

This study aims to determine the country-specific variables influencing the market value of eurobonds issued by the Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance. The research covers the period from January 2012 to June 2020. For the study, the 102-month time series are analyzed with the NARDL model. Parallel to the model, independent variables are decomposed into positive and negative shocks, and these components are added to the model. Thus, the existence of a significant asymmetric cointegration relationship is investigated. The results of the bounds test prove that there is a long-term cointegrated relationship among variables. According to the findings, the negative and positive shocks of credit default swap in both the short and long term significantly affect the Turkish eurobond market value. However, the negative shock has a more significant impact. The negative shock of total international reserves in the short term and the negative shock of the current account in the long term significantly affect the Turkish eurobond market value. On the other hand, low bond issuance costs during low CDS periods will encourage the Turkish government to issue eurobonds. In that case, the market value of the Turkish eurobond will rise. Contrary to the significant and positive relationship between inflation and eurobond return in the literature, the Consumer Price Index does not significantly affect Turkey’s eurobond prices. Similarly, although it is argued that the budget balance significantly affects the yields of government bonds, the findings of the study show otherwise; it does not have a significant impact on eurobond market value.

Bu çalışmanın amacı, TC Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen avrovillerin piyasa değerini etkileyen ülkeye özgü değişkenleri belirlemektir. Çalışma Ocak 2012’den Haziran 2020’ye kadar olan dönemi kapsamaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, 102 aylık zaman serisi verileri NARDL modeli ile analiz edilmektedir. Modele uygun olarak, bağımsız değişkenler pozitif ve negatif şoklarına ayrıştırılmaktadır ve elde edilen bu bileşenler modele eklenmektedir. Böylece anlamlı bir asimetrik eşbütünleşme ilişkisinin varlığı araştırılmaktadır. Sınır testinin sonuçları değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşik bir ilişkinin olduğunu kanıtlamaktadır. Bulgulara göre, hem kısa hem de uzun dönemde kredi temerrüt takasının negatif ve pozitif şokları Türk avrovillerinin piyasa değerini anlamlı şekilde etkilemektedir, ancak negatif şokun etkisi daha fazladır. Ek olarak, kısa dönemde toplam uluslararası rezervlerin negatif şoku, uzun dönemde ise cari işlemler hesabının negatif şoku Türk avrovillerinin piyasa değerini anlamlı şekilde etkilemektedir. Öte yandan, düşük CDS dönemlerinde, ihraç maliyetlerinin düşük olması Türkiye’yi avrovil ihraç etmeye teşvik edecektir. Bu durumda Türkiye’nin avrovil piyasa değeri artacaktır. Literatürdeki enflasyon ile avrovil getirisi arasındaki anlamlı ve pozitif ilişkinin aksine, Tüketici Fiyat Endeksi Türkiye’nin avrovil fiyatlarını anlamlı şekilde etkilememektedir. Benzer şekilde, bütçe dengesinin devlet tahvillerinin getirilerini önemli ölçüde etkilediği iddia edilmekle birlikte, çalışmanın bulguları aksini göstermektedir, bütçe dengesi avrovil piyasa değeri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir