Integrated Reporting as a New Reporting Model in Accounting


Creative Commons License

Kızıl C. , Akman V., Ergün A.

3rd Asia Pacific Intenational Congress on Contemporary Sciences, Seoul, South Korea, 1 - 02 June 2020, pp.20-25

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Seoul
  • Country: South Korea
  • Page Numbers: pp.20-25

Abstract

Traditional financial statements and reports are inadequate to shed light to the current actual financial performance and the future of business today. Also, financial information is far away to solely reflect the condition of firm in our era. The significance of non-financial information increased gradually over the years. Wide range of business stakeholders are in need of a new reporting model, which can lay a bridge to the firm’s future, evaluate all risks within a total perspective and put emphasis on sustainability concept. Integrated reporting is a modern reporting ceoncept, which can satisfy the mentioned needs of business stakeholders.

Günümüzde, geleneksel mali tablolar ve finansal raporlar işletmenin halihazırdaki gerçek finansal performansı ile geleceğine ışık tutmakta yetersiz kalmaktadır. Aynı zamanda, çağımızda finansal bilgiler tek başlarına işletmelerin durumunu yansıtmaktan uzaktır. Finansal olmayan bilgilerin önemi yıllar geçtikçe daha fazla artmıştır. Geniş bir yelpazeye yayılan işletme paydaşları, işletmenin geleceği ile köprü kurabilen, tüm riskleri bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirebilen ve sürdürülebilirlik kavramına önem veren yeni bir raporlama modeline ihtiyaç duymaktadırlar. Entegre raporlama, işletme paydaşlarının belirtilen ihtiyaçlarına cevap verebilen modern bir raporlama konseptidir.