Gallipoli: History and National Imagination


YUMUŞAK İ. G.

Ottoman Loss of Human Capital in the Gallipoli Campaign, M. Mehdi İlhan, Editör, Türk Tarih Kurumu, Ankara, ss.57-77, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayın Evi: Türk Tarih Kurumu
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayısı: ss.57-77
  • Editörler: M. Mehdi İlhan, Editör