Co2 Emisyonunu Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Örneği


Keskin A.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.5, pp.361-370, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 5
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.361-370

Abstract

Artan rekabetle birlikte ülke ekonomileri üretime ve büyümeye yönelmekte bunun sonucunda çevresel kalitenin düşmesine neden olmaktadırlar. Küreselleşmeyle bağlantılı olarak günümüzde karşılaşılan önemli çevre sorunlarınıın başlıcaları arasında; sanayileşmeye dayalı aşırı kaynak tüketimi, ozon tabakasının incelmesine neden olan zararlı gazların atmosfere salınması (hava kirliliği), ormanların yok edilmesi, hızlı nüfus artışı neticesinde yaşanan doğal alan tahribatı, tarım alanlarının azalması, deniz ve tatlı su kaynaklarının kirletilmesi gibi hususlar sayılabilir. Bu bağlamda gerek ulusal gerekse uluslararası ve sektörel bir takım girişimlerle çevre üzerinde yaratılan negatif dışsallıkların azaltılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Yaptığımız bu çalışmada CO2 salınımının nüfus artışı, kişi başına düşen milli gelir ve ormanlık alanların tahribatından ne ölçüde etkilendiğini incelemek amaçlanmıştır. Dünya Bankası verileri kullanılarak Avrupa birliği ülkeleri üzerinde yapılan regresyon analizleri sonucunda karbondioksit salınımının nüfus artışından ve gayri safi milli hasıla artışından pozitif yönde, ormanlık alanlardan negatif yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Rekabete dayalı ekonomilerin çevresel kaliteyi azalttığı yönündeki eleştiriler yaptığımız çalışmanın sonuçlarınca desteklenmektedir.