The Place of Pedagogical Grammar in Second/Foreign Language Teaching


Tiryakiol S., Benzer A.

International Journal of Languages’ Education and Teaching , vol.6, no.2, pp.353-361, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.18298/ijlet.2941
  • Journal Name: International Journal of Languages’ Education and Teaching
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.353-361

Abstract

The purpose and method of handling a language's grammar has given rise to types of grammar. The main types of grammar are “Presciptive Grammar” and “Descriptive Grammar”. In addition to these two types, "Pedagogical Grammar (PG)" is the foreground. While the first two types predominantly originate from linguistics, PG benefits from different disciplines such as linguistics, educational sciences and psychology. When it is thought specifically on Turkish grammar, many lessons or books prepared by benefiting from different disciplines are needed. This study aims to clarify the place and theoretical basis of PG among the types of grammar. For this reason, it is tried to summarize these components in a table after the theoretical basis of what the PG is in the study. This study will provide researchers working in Turkish grammar and teachers teaching Turkish as a second/foreign language to look at grammar from another perspective.

Bir dilin dil bilgisinin amaç ve ele alınış biçimi dil bilgisi türlerini meydana getirmiştir. Dil bilgisi türleri arasında belli başlı türler Buyurucu Dil Bilgisi (Prescriptive Grammar) ve Betimleyici Dil Bilgisidir (Descriptive Grammar). Bu iki türün yanında bir de Pedagojik Dil Bilgisi (PD) (Pedagogical Grammar) ön plana çıkmaktadır. İlk iki tür ağırlıklı olarak dilbilim kaynaklıyken PD, dilbilim, eğitim bilimleri ve psikoloji gibi farklı disiplinlerden beslenmektedir. Türkçe dil bilgisi özelinde düşünüldüğünde farklı disiplinlerden faydalanarak hazırlanan derslere ya da kitaplara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma PD’nin dil bilgisi türleri arasındaki yerini ve kuramsal temellerini ele almayı amaçlamaktadır. Bunun için çalışmada PD’nin ne olduğu ve kuramsal dayanakları sunulduktan sonra bu dayanaklar bir tablo hâlinde özetlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma Türkçe dil bilgisi çalışan araştırmacılar ve ikinci/yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlere dil bilgisine bir başka yönden bakma imkânı sunacaktır.