Mesane Tümör Operasyonu Geçiren Hastada Kemoterapi Sonrası Trichosporon ashaii İle Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonu


Baysal N. B. , Süleymanli A., Akbulut E., Çağ Y., Çaşkurlu H.

11.avrasya üroonkoloji Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 3 - 05 September 2021, pp.80

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.80

Abstract

AMAÇ: Trichosporon türleri insanda flora üyesi olarak bulunur. İmmunsüprese kişilerde ve invaziv girişim öyküsü bulunan kişilerde enfeksiyon etkeni olarak saptanabilirler. Burada mesane tümörüne bağlı operasyon öyküsü olan ve kemoterapi alan hastada Trichosporon asahii mantarının neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu olgusu sunulmaktadır.

OLGU: 70 yaşında erkek hasta üşüme-titremenin eşlik ettiği ateş ve karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. 4 ay önce 2 kez TUR-MT operasyonu yapılan hastaya mesane değişici epitel hücreli karsinom tanısı konmuş. Kemoterapi başlanmış. Hasta üriner sonda ile takip edilmekte. WBC: 32,7 10^3/uL, (%92 nötrofil), CRP:74 mg/L, Tam idrar tahlili: 140 lökosit, 1082 eritrosit saptandı. Hastada komplike üriner sistem enfeksiyonu düşünüldü. Daha önce üriner sistem enfeksiyonu öyküsü olan hastanın önceki idrar kültür üremeleri göz önüne alınarak meropenem başlandı. Takibinde ateşi devam eden hastanın alınan idrar kültüründe Enterococcus fecalis üremesi olması üzerine tedavisine ampisilin eklendi. Bu tedavi altında laboratuar ve klinik yanıt alınan hastanın siprofloksasin ve ampisilin tablet ile taburculuğu yapıldı.

Tedavisinin 3.gününde evde ateşi tekrarlaması üzerine yeniden hastaneye başvurdu. Komplike üriner sistem enfeksiyonu düşünüldü. Önceki kültür üremeleri göz önüne alınarak meropenem ve ampisilin başlandı. Hastanın idrar kültüründe Trichosporon asahii üredi. Kontrol idrar kültüründe Trichosporon asahii üremesi tekrarladı. Tedavi altında ateşi devam eden, mesane operasyonu öyküsü olan ve kemoterapi alan hastada Trichosporon asahii’nin etken olabileceği düşünüldü ve flukonazol eklendi. Flukonazol tedavisi altında ateşi geriledi. Kontrol idrar kültüründe üremesi olmadı tedavisi 14 güne tamamlandı.

SONUÇ: Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi altında şikayetleri devam eden immünsüprese hastalarda Trichosporon ashaii’nin enfeksiyon etkeni oabildiğini ve uygun antifungal tedavi başlanmasının önemini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, Mesane kanseri, Trichosporon asahii