Türkiye’de 2008-2018 Döneminde Yazılı Basında Yer Alan Doktora Yönelik Fiziksel Şiddet Haberlerinin Analizi


Creative Commons License

Beyazadam D., Kaya F., Taşdemir İ. M. , Alimoğlu O.

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.68

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.68

Abstract

SB-95 TÜRKİYE’DE 2008-2018 DÖNEMİNDE YAZILI BASINDA YER ALAN DOKTORA YÖNELİK FİZİKSEL ŞİDDET HABERLERİNİN ANALİZİ DAMLA BEYAZADAM 1 , FEYZA KAYA 2 , İLKNUR MERYEM TAŞDEMİR 2 , ORHAN ALİMOĞLU 1 1 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ 2 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GİRİŞ- AMAÇ: Bir güvenlik sorunu olmanın yanı sıra, beden ve ruh sağlığını etkileyerek, çalışma kalitesini düşüren doktora şiddet, istifalara ve intiharlara neden olabilen dünya çapında bir meseledir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin çalışmalar yetersizdir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2008-2018 yıllarında gerçekleşen doktorlara karşı fiziksel şiddet haberlerini incelemektir. GEREÇ- YÖNTEM: Yerel ve ulusal yazılı basın veritabanında 45 adet anahtar kelime kullanılarak tarama yapıldı. Elde edilen haberlerden fiziksel şiddet içerenler değerlendirmeye alındı. Haberler, tarih, doktor cinsiyeti, doktorun branşı ve şehirlere göre sınıflandırılarak, inceleme ve analiz yapıldı. BULGULAR: Anahtar kelimelerden elde edilen 8612 haber incelendi. Yayımlanan haberlerden 5964’ü çalışmaya dahil edildi. Bunların 3738’i kınama ve protesto içerikli haberlerdi. Bahsedilen dönemde 563 doktora şiddet vakasının yaşandığı ve bunların 2226 kez yazılı basında yer aldığı saptandı. Şiddet olaylarının sayısında yıllar içerisinde artış görülürken, bu konuda 90 şiddet olayıyla 2012 yılı ilk sırada yer aldı. 2012 doktora şiddet konusunda kınama, eleştiri ve protestoların 883 haberle basında en çok yer aldığı yıl oldu. Çalışmada incelenen dönemde fiziksel şiddete uğrayan doktorların 352’sinin erkek, 102’sinin kadın olduğu saptandı. Bu dönemde şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak 10 doktor hayatını kaybetti. Şiddete en çok maruz kalan doktorların Acil Tıp, Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşlarında çalıştıkları görüldü. Türkiye’de doktorlara saldırı olaylarının en çok görüldüğü iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Kocaeli oldu. TARTIŞMA- SONUÇ: Doktora şiddet olaylarının sıklığı yıllara göre artış göstermiştir. Bu konuyla ilgili toplumsal farkındalık oluşturacak kınama, eleştiri haberleri ve protesto eylemlerinin de artmış olduğunu görmekteyiz. Günümüzde alınan önlemler, bu saldırıların sayısını azaltmakta yetersiz kalmaktadır. Anahtar Kelimeler: Doktora şiddet, hekime şiddet, doktora saldırı, hekime saldırı, fiziksel şiddet, doktor ölüm