İşgörenlerin Kişilik Özelliği Olarak Hizmet Verme Yatkınlığı ve Ölçümü: Bir Literatür Taraması.


Creative Commons License

KUŞLUVAN S. , Eren D.

ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.2, ss.139-153, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Sayfa Sayısı: ss.139-153