Evaluation of Social Housing Practices in the world and Turkey Kayabaşı Example


Yılmaz S., Karabulut E., Yirmibeşoğlu F., Özmen E., Yorulmaz E., Çelikbilek A. , ...More

in: Academic Studies in Architecture, Planning and Design-II, Seyhan Yardımlı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.305-329, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.305-329
  • Editors: Seyhan Yardımlı, Editor

Abstract

Keywords: social housing, social protection, disadvantaged groups, financial empowerment, access to housing, affordable house

Konut kavramı, insan hakları ve temel özgürlükler çerçevesinde, sağlıklı, sürdürülebilir ve kaliteli yaşam çevreleri oluşturulmasını içermektedir. Diğer bir ifadeyle konut, sadece barınılan binalar olarak değil, insanın fiziksel, kültürel, çevresel, ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının da dikkate alındığı, yapı ve çevresiyle birlikte değerlendirilen, uygun ve sürdürülebilir kentsel mekânların üretildiği yerlerdir. Konutun herkes için hak olması, bu hakkın sağlanmasında devlete düşen önemli rolü de ortaya çıkarması bakımından önemli bir kabuldür. Devletin bu noktada rolü; düzenleyici, örgütleyici ve en önemlisi denetleyici olmasıdır (Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2018).

Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’de sosyal konut uygulamaları, gelecekte olması gereken politika seçenekleri ve uygulama stratejileri araştırmaktadır. Bu doğrultuda dünyanın çeşitli coğrafyalarından başarılı sosyal konut proje örnekleri ve Türkiye’de başarılı olarak nitelenen Kayabaşı örneği ele alınmıştır. Ülkelerdeki projelerin incelenmesinde ele alınan başlıca konular, sosyal konut uygulamalarında ülkelerin politika türleri, kullanıcılar, ülkelerde uygulanan projeler için finansal desteğin kimin sağladığı, yöntem, mülkiyet, konum ve uygulanabilirlik konularıdır. Araştırma sonrasında, sosyal konut politikalarını değerlendirmek ve ülkemiz için sosyal konut arzı açısından üretilecek politika, finansman ve uygulama önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sosyal konut, sosyal koruma, dezavantajlı gruplar, finansal güçlendirme, konuta erişim