Moğolistan’da Türkiye Türkçesi-Moğolca Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Türkçe Öğretimi


Albayrak F. , Batcuhuluun A.

Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.131-155, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.131-155

Abstract

Tarihi ve kültürel bağlamda birliktelikleri çok eski dönemlere kadar takip edilebilen Türk-Moğol halklarının günümüz mirasçılarının yaşam alanlarından Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkiler, içinde bulunduğumuz yıl itibarıyla 50. yıl dönümüne ulaşmıştır. Kültür ve medeniyet zenginliğini de paylaşan iki ülke halklarının gerek tarihine ışık tutabilmek gerekse geçmişe dayalı dil ve kültür malzemesinin bilinmeyenlerini ortaya koymaya devam edebilmek adına ikili ilişkilerinin geliştirilmesi önemlidir.  

En eski devirlerden beri Türk dünyasının ortak geçmişine ait değerlerin yaşatıldığı coğrafyalardan biri olan Moğolistan, Türklük biliminin ana kaynaklarını barındırması bakımından da önemlidir. Ayrıca, son dönemlerde Türkiye Türkçesinin de rağbet gördüğü alanlardan biri hâlini almaya başlamıştır. Bu çalışmada, günümüzde Moğolistan’da Türklük bilimi çalışmalarnın ilerlemeye devam ettiği sahalardan biri olan karşılaştırmalı dil çalışmaları alanında Türkiye Türkçesi ve Moğolca üzerine yapılan araştırmalar ve bu sahanın bir kolu olarak Moğolistan’da Türkiye Türkçesinin öğretimi ele alınmıştır. Bahse konu çalışmaların geldiği noktayı betimleyebilmek, bugünkü şartlar altında Türkiye Türkçesinin ülkedeki konumunu ayrıntılarıyla gözler önüne sermek ve özellikle eğitim öğretim sürecinde geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla, günümüzdeki dengelere zemin hazırlayan tarihî süreçte Türk ve Moğol araştırmacıların yaptıkları çalışmalar tanıtılmış ve ülkede Türkçe öğretiminin kurumlar bazında geldiği durum genel hatlarıyla dikkatlere sunulmuştur. Çalışma
sonunda bahse konu sahada yapılan çalışmalara dair Türkçe karşılıklarıyla birlikte bir bibliyografya sunulmuştur.