New synthetic cannabinoid intoxications in emergency department (It’s grass, it's no sin)


Creative Commons License

Doğan H., Özüçelik D. N. , Açıksarı K. , Avcı A., Yazıcıoğlu M., Çelikmen M. F. , et al.

Anatolian Journal of Psychiatry, cilt.17, ss.18-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 17
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Anatolian Journal of Psychiatry
  • Sayfa Sayısı: ss.18-25

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, son yıllarda dünyada ve Türkiye’deki acil başvurularında önemli artış gösteren yeni sentetik kanabinoid ürünleri olgularının acil başvurudaki klinik özelliklerini ve prognozunu zehirlenme ciddiyet puanı kullanarak değerlendirmektir. Yöntem: Acil servisimize 2012-2014 yılları arasında başvuran 272 olgu çalışmaya alındı. Tüm hastaların klinik ve laboratuar düzeyleri ile zehirlenme ciddiyet puanları geriye dönük olarak araştırıldı. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 25.08±7.07 yıl ve bunların %97.4’ü erkekti. Tüm SCPs kullanan hastaların %44.11’i Ramazan ayında hastaneye gelmişti. Yeni sentetik kanabinoid ürünleri kullanan 272 hastadan %83.5’i Bonsai-18, %16.2‘si Jamaika gold kullanmaktaydı. Baş dönmesi en yaygın fiziksel bulgu, ajitasyon en sık psikoaktif bir bulgu olarak saptanmıştı. En sık görülen belirti ve bulgular gastrointestinal sistemde görülmüştü. Hastaların çoğunun orta derecede zehirlenme ciddiyet puanı grubunda olduğu saptandı. Bir hasta çoklu organ yetmezliği nedeniyle 96 saat içinde ölürken, diğerleri şifa ile taburcu oldular. Tartışma: Yeni sentetik kanabinoid ürünleri kullanımına bağlı acil başvuruları giderek artmayı sürdürmüştür (Ramazan ayı dahil). Bu ürünler, hastalarda minör zehirlenme ciddiyet puanından ölümcül zehirlenme ciddiyet puanına kadar değişen farklı klinik belirti ve bulgulara neden olmaktadır. Bu hastaları ilk karşılayan ve izleyen acil servis ve psikiyatri doktorlarının bu yeni maddelerle ilgili daha fazla bilgiye gereksinmesi vardır. (Anadolu Psikiyatri Derg 2016; 17(1):18-25)

Anahtar sözcükler: Sentetik kanabinoidler, bonzai, Jamaica gold, zehirlenme ciddiyet puanı, ramazan, acil tıp, psikiyatri