KÜRK MANTOLU MADONNA’NIN YÜKSELİŞİ


CAN M., SAĞLAM CAN E.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.84, pp.464-477, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 84
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.464-477

Abstract

Madonna in a Fur Coat is the most widely read book of Sabahattin Ali, one of the leading writers of Turkish literature with his short stories, poems and novels. The book is about the loneliness of people in society. For this theme the writer uses the love story of Maria Puder and Raif Efendi and also the narrator who reads this story after many years. Although its second edition was made 23 years later, it reached a huge number of publications especially after 2000. In order to understand this interest, first of all the book needs to be analyzed carefully. For this reason, in the first part of this study, it was analyzed in terms of form, plot, characters, narrator, point of view, time and space. In the second part, the reasons of this fame like form and content were discussed thoroughly. Also, other reasons like popular culture were argued. 

Yalnız romanlarıyla değil öykü ve şiirleriyle de Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olan Sabahattin Ali’nin en çok okunan kitabı kuşkusuz Kürk Mantolu Madonna’dır. Eser, Raif Efendi ile Maria Puder’in yaşadığı aşk hikâyesi ve yıllar sonra bu hikâyeyi okuyan anlatıcı üzerinden insanın toplum içindeki yalnızlığını konu etmektedir. Kürk Mantolu Madonna’nın, ikinci baskısı ancak 23 yıl sonra yapılmış olmasına karşın, özellikle 2000 sonrasında çok sayıda baskıya ulaştığı görülür. Eserin yıllar sonra gördüğü bu ilgiyi anlayabilmek için öncelikle dikkatli bir incelemeye tabi tutulması gerekmektedir. Bu sebeple, çalışmanın ilk bölümünde Kürk Mantolu Madonna şekil özellikleri, olay örgüsü, şahıs kadrosu, anlatıcı, bakış açısı, zaman ve mekân unsurları bakımından incelenmiştir. İkinci bölümde ise romanın yıllar sonra artan şöhretinde şekil ve muhtevanın payı tartışılmış ve başta popüler kültür olmak üzere bu ilginin diğer sebepleri üzerinde durulmuştur