"Gürcistan’daki Anayasal Değişikliklerin Hukuki ve Siyasi Boyutları" (Türkçe Çeviri) - "Legal and Political Aspects of Constitutional Changes in Georgia”, by Assoc. Prof. Mariam JIKIA (Turkish Translation), Anayasa Hukuku Dergisi - Journal of Constitutional Law, S. 8.


KAMA S.

Diğer, 2015

  • Basım Tarihi: 2015