Tartışmalı Sorularla TÜRK CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER


Hakeri H., Tekin D.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Adalet Yayınevi
  • City: Ankara

Abstract

İlk baskısını “100 Tartışmalı Soruda Türk Ceza Hukuku Özel

Hükümler” ismiyle çıkardığımız kitabımızın bu baskısı oldukça

genişledi. Yeni konular ve sorular eklendi. Bu nedenle ilk olarak

kitabımızın ismini de değiştirdik: “Tartışmalı Sorularla Türk Ceza

Hukuku Özel Hükümler”. İlk baskıda olduğu gibi bu baskıda da

kitabımızın sistematiğine sadık kalarak önce doktrindeki hâkim veya

baskın görüşler ile önem arz eden ayrık görüşler ışığında bir değerlendirme

yapıldı. Daha sonra bu görüşlerin Yargıtay içtihatları

ile uyumluluğu Yargıtay’ın yerleşik ve istikrarlı uygulamaları ile

karşılaştırılarak ortaya konuldu. Son olarak yazarların söz konusu

tartışmalı hususlardaki kanaatleri de açıklanarak okuyucuya bütüncül

bir tablo çizildi. Kitabın yazarlarının kendi fakültelerinde yürüttükleri

ceza hukuku özel hükümler derslerinde tartışmaya açılan

yeni sorular bu baskıda eklenen sorulara da ışık tutmuş oldu. Bu

noktada kitabın interaktif bir eğitim yönteminin yansıması olduğunu

söylemek gerekir. Kitabımızın bu ikinci baskının öğrenmeye,

sorgulamaya ve fikir geliştirmeye hevesli tüm öğrencilere ve ceza

hukuku öğretisine faydalı olması dileğiyle.