Learning Method for Western Armenian


Kılıç E.

Duvar Yayınları, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Duvar Yayınları
  • City: Ankara

Abstract

The book of Western Armenian Learning Method consists of the lesson titles that we made it from 2010 to 2015 with my teacher Madam Shoger Chaparyan. The topics have been designed and prepared according to Madam Chaparyan’s methodology. The aim of the book is to help the students both in reading the texts written at the academic level and in the daily conversations. That is why the subjects are chosen from within the life. The topics have been enriched with the words from the life and the sentences in which those words are used. At the same time, since the typeface looks different and difficult, the pronunciation of each words and sentences in brackets has been written in Latin. In this way, it is aimed to facilitate of learning and increase of productivity. The correction and the necessary corrections of the book were also made by my esteemed teacher, Madam Shoger Chaparyan. I believe that the book will produce useful results. I would like to express my gratitude to my teacher Madam Shoger Chaparyan, then to my wife Hayrunnisa Kılıç and to my son M. Kerem Kılıç, who always supported me during the writing of this book.

atı Ermenicesi Öğrenim Metodu çalışması hocam Madam Şoğer Çaparyan ile 2011-2015 yılları arası yapmış olduğumuz ders başlıklarından oluşmakta olup, konular Madam Çaparyan'ın metodolojisi göz önünde bulundurularak kitaplaştırılmıştır. Dört bölüm halinde hazırlanan kitabın birinci bölümünde dilbilgisi kuralları örneklendirilmek suretiyle verilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise normal yaşamda maruz kalınabilecek daha güncel konu başlıkları tercih edilerek örneklendirilmiştir. Üçüncü bölümde diğer konu başlıkları altında hem kelime dağarcığı, hem de cümle kurulumlarının zenginleştirilmesi hedeflenmiştir. Dördüncü bölümde ise Ermenice dilinde düzenli-düzensiz olarak en çok maruz kalınan 55 adet fiilin tüm zamanlarda çekimlerinin gösterildiği tablolar üzerinden bu fiillerin öğretilmesi amaçlanmıştır. Kitabı farklı kılan en belirgin özelliklerinden biri yazı karakteri farklı ve zor göründüğü için kitapta kullanılan tüm Ermenice kelimelerin ve cümlelerin hemen yanında parantez içerisinde latinize olarak okunuşlarının da yazılmış olmasıdır. Bu sayede Ermenice alfabenin sağlıklı bir şekilde öğrenilmesi, Ermenice kelime ve cümlelerin okunuşlarına yönelik aşinalığın artırılması ve kalıcı olması amaçlanmıştır. Kitabın diğer bir amacı da hem akademik düzeyde yazılmış olan metin okumalarında, hem de günlük konuşmalarda bu lisanı öğrenmek isteyenlere katkı sağlamak ve yardımcı olabilmektir. Bu manada günlük muhatap olunabilecek tüm konular göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilen konu başlıkları, kelime ve o kelimelerin kullanıldığı cümlelerle zenginleştirilmiştir.