Bingöl verem savaş dispanserinde tüberküloz tedavisine bağlı toksik hepatit sıklığı


CEYLAN E.

Toraks Dergisi, vol.6, pp.132-36, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Toraks Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.132-36

Abstract

ABSTRACT The most common side effect of the drugs used in tuberculosis therapy is hepatotoxicity. The increases in simple serum transaminase values and toxic hepatitis should be differentiated in the evaluation of hepatotoxicity, Hepatotoxicity incidence and the effect of hepatotoxicity on tuberculosis therapy were retrospectively analysed in 115 cases who had started tuberculosis therapy at Tuberculosis Dispensary in Bingöl between January 1999 and June 2001. Transaminase level increase up to 3 times was evaluated as an hepatotoxicity requiring to cease drug, whereas an incres below this level were considered as a temporary increase not requiring to stop drug. While toxic hepatitis requiring to stop tuberculosis therapy was reported in 8 of 23 cases at whom sera transaminase increase, in 15 of them serum transaminase values returned to normal in the follow up period. Liver diseases, biliary duct diseases or long term alcohol use were not present in the cases with high serum transaminase values. Concerning ages, statistically significant difference was present among three groups; the cases with toxic hepatitis, those with temporary increase at serum transaminase values and those with normal transaminase values (p<0.05). Toxic hepatitis due to tuberculosis therapy can cause death. On the other hand, if the cases obey follow-up periods regularly, success in the therapy is possible. In the cases included in the study hepatotoxicity and toxic hepatitis were reported 20% and 7%, respectively. Paying attention to regular follow-up periods therapy was succeeded in all cases. Key Words: Tuberculosis therapy, toxic hepatitis.
Özet Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçların en sık karşılaşılan yan etkisi hepatotoksisitedir. Hepatotoksisite değerlendirilirken basit transaminaz değer yükselmeleri ile toksik hepatitin ayrılması önemlidir. Çalışmamızda Ocak 1999-Haziran 2001 tarihleri arasında Bingöl Verem Savaş Dispanseri’nde tüberküloz tedavisi başlanılan 115 olguda hepatotoksisite gelişim sıklığı ve hepatotoksisitenin tüberküloz tedavisine etkisi retrospektif olarak analiz edildi. Hastalarda transaminaz değerlerinin normalin 3 katını aşması ilaç kesmeyi gerektiren hepatotoksisite (toksik hepatit), bu değerlerin altındaki değerler ise ilaç kesmeyi gerektirmeyen geçici yükselmeler olarak kabul edildi. Transaminaz değerlerinde yükselme saptanan 23 olgunun, 8’inde tüberküloz tedavisinin kesilmesini gerektiren toksik hepatit gelişirken, 15’inde transaminazlar izlemle normale dönmüştür. Transaminaz değerlerinde yükseklik saptanan olguların hiçbirinde karaciğer ve safra yolları hastalığı veya uzun süreli alkol kullanma öyküsü yoktu. Toksik hepatitli olgular, transaminaz değerlerinde geçici yükselme görülen olgular ve transaminaz değerlerinde yükselme görülmeyen olgular yaşları açısından karşılaştırıldığında 3 grup arasında anlamlı farklılık izlendi (p<0.05). Tüberküloz tedavisi sırasında gelişen toksik hepatit ölümcül olabildiği gibi olguların yakın takibi ile sorunsuz tedavi edilebilmektedir. Çalışmamızda %20 olguda hepatotoksisite saptanırken, %7 olguda toksik hepatit gelişmiş olup, olgularımızın tedavileri yakın izlemle sorunsuz tamamlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Tüberküloz tedavisi, toksik hepatit.