Bingöl verem savaş dispanserinde tüberküloz tedavisine bağlı toksik hepatit sıklığı


CEYLAN E.

Toraks Dergisi, cilt.6, ss.132-36, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Toraks Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.132-36

Özet

Özet Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçların en sık karşılaşılan yan etkisi hepatotoksisitedir. Hepatotoksisite değerlendirilirken basit transaminaz değer yükselmeleri ile toksik hepatitin ayrılması önemlidir. Çalışmamızda Ocak 1999-Haziran 2001 tarihleri arasında Bingöl Verem Savaş Dispanseri’nde tüberküloz tedavisi başlanılan 115 olguda hepatotoksisite gelişim sıklığı ve hepatotoksisitenin tüberküloz tedavisine etkisi retrospektif olarak analiz edildi. Hastalarda transaminaz değerlerinin normalin 3 katını aşması ilaç kesmeyi gerektiren hepatotoksisite (toksik hepatit), bu değerlerin altındaki değerler ise ilaç kesmeyi gerektirmeyen geçici yükselmeler olarak kabul edildi. Transaminaz değerlerinde yükselme saptanan 23 olgunun, 8’inde tüberküloz tedavisinin kesilmesini gerektiren toksik hepatit gelişirken, 15’inde transaminazlar izlemle normale dönmüştür. Transaminaz değerlerinde yükseklik saptanan olguların hiçbirinde karaciğer ve safra yolları hastalığı veya uzun süreli alkol kullanma öyküsü yoktu. Toksik hepatitli olgular, transaminaz değerlerinde geçici yükselme görülen olgular ve transaminaz değerlerinde yükselme görülmeyen olgular yaşları açısından karşılaştırıldığında 3 grup arasında anlamlı farklılık izlendi (p<0.05). Tüberküloz tedavisi sırasında gelişen toksik hepatit ölümcül olabildiği gibi olguların yakın takibi ile sorunsuz tedavi edilebilmektedir. Çalışmamızda %20 olguda hepatotoksisite saptanırken, %7 olguda toksik hepatit gelişmiş olup, olgularımızın tedavileri yakın izlemle sorunsuz tamamlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Tüberküloz tedavisi, toksik hepatit.