İstanbul’da Delici Kesici Alet Yaralanmaları


Creative Commons License

Çolapkulu N., Bozkurt M. A. , Gök A. F. K. , Özpek A., Gökçek B., Yiğitbaş H., ...More

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.90

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.90

Abstract

NURAY ÇOLAPKULU 1, MEHMET ABDUSSAMET BOZKURT 2, ALİ FUAT KAAN GÖK 3, ADNAN ÖZPEK 4, BERK

GÖKÇEK 5, HAKAN YİĞİTBAŞ 6, ACAR AREN 7, SUAT CAN ULUKENT 8, YUNUS EMRE ALTUNTAŞ 9, OSMAN

ŞİMŞEK 10, FAZİLET ERÖZGEN 11, ORHAN ALİMOĞLU 1

1 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, İSTANBUL

2 SBÜ, İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ

3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ, İSTANBUL

4 SBÜ, İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, İSTANBUL

5 SBÜ, İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, İSTANBUL

6 SBÜ, İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, İSTANBUL

7 SBÜ, İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, İSTANBUL

8 SBÜ, İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, İSTANBUL

9 SBÜ, İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, İSTANBUL

10 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ, İSTANBUL

11 SBÜ, İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, İSTANBUL

GİRİŞ-AMAÇ: Travma genç erişkinlerde en sık ölüm nedenidir. Dünya Sağlık Örgütünün son verilerine göre

yalnızca gelişmemiş ülkelerde değil, açlık ve savaşa bağlı olan göçler nedeni ile gelişmiş ülkelerde de artış

göstermektedir. Delici kesici alet nedeni ile gelişen penetran abdominal yaralanmalara yaklaşım hastanın

muayenesine, vital bulgularına ve yaralanma bölgesine göre değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada 2012-2019

yılları arasında İstanbul’da gerçekleşen delici kesici alet yaralanmalarına yönelik yapılan laparotomi ve

laparoskopi sonuçlarını gözden geçirmeyi amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’nin arşivinde yer alan Marmara Bölgesi Aylık Travma ve

Acil Cerrahi Toplantılarının Ocak 2012-Haziran 2019 tarihleri arasındaki verileri incelendi. Toplamda 11 üniversite

ve eğitim-araştırma hastanesinin delici kesici alet yaralanması vakaları değerlendirildi.

BULGULAR: Cerrahi uygulanan toplam 1156 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 1053’u erkek (%91), 26’sı

kadındı (%2), 77 hastanın (%7) cinsiyeti belirtilmemişti. Erkek hastalarda median yaş 28 (12-88), kadınlarda ise 30

(19-53) idi. Vakaların 601’i anterior abdominal (%51), 496’sı (%42) sol torakoabdominal, 59’u (%7) sağ

torakoabdominal idi. Anterior abdominal yaralanmaların 554’üne (%92) laparotomi yapıldı. Bunların 459’unda

(%82) batın içinde patoloji saptanırken, 95’i (%18) negatifti. Kırk yedi (%8) hastaya laparoskopi yapıldı. Yirmi beş

(%53) hastada patoloji saptanırken, 22’si (%47) negatifti. Sol torakoabdominal yaralanması olan 496 hastanın

409’una (%82) kontrol (interval) laparoskopi yapıldı. Bunların 282’si (%68) negatifti ve patoloji saptanan 127

(%32) hastanın 126’sına diafragma tamiri yapıldı. Sol torakoabdominal yaralanması olan 87 (%18) hastaya

laparotomi yapıldı. Bu hastaların 77’sinde (%88) patoloji saptanırken, 10 (%12) hastada patoloji izlenmedi. Sağ

torakoabdominal yaralanmaların 51’ine (%86) laparotomi yapıldı. Bunların 33’ünde (%64) patoloji saptanırken,

18 (%36) laparotomi negatifti. Sekiz (%14) hastaya laparoskopi yapıldı. Dört (%50) hastaya diafragma tamiri

yapılırken, diğer 4 (%50) hastada patoloji saptanmadı.

TARTIŞMA-SONUÇ: Sonuç olarak 1156 abdominal yaralanmanın %59’una laparotomi ve %41’ine laparoskopi

yapıldı. Cerrahi girişimler sonucu %62 hastaya müdahale gerekirken, %38 hastada