Çocuk Acil Servisinde Gözlem Altında Tutulan Hastalarda Akut ve Kronik Hastalıkların Demografik Değerlendirilmesi


Yeşiloğlu Z. C. , Ergüven M., Yüksel Karatoprak E. , Kalaycık Ö.

Çocuk Dergisi, vol.10, no.4, pp.171-178, 2010 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 4
  • Publication Date: 2010
  • Doi Number: 10.5222/j.child.2010.171
  • Title of Journal : Çocuk Dergisi
  • Page Numbers: pp.171-178

Abstract

Amaç: Acil servisler hastanede kalış süresini kısaltarak, gereksiz tetkikleri azaltarak ve gereksiz yere servislere yatırılmaların önüne geçerek mümkün olan en iyi yaşam kalitesinin en kısa zaman ve en düşük maliyetle temin edilmesini sağlamaktadırlar. Bu çalışmada 01.06.2008- 30.11.2008 tarihleri arasında hastanemiz çocuk acil servisinde müşahede altına alınan akut ve kronik vakaları demografik olarak incelemeyi ve çocuk acil servisinin çalışma etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Vakalar retrospektif olarak değerlendirildi. Elde edilen veriler SPSS 12.0 for Windows programı Descriptive İstatistik yöntemi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastanemize bu tarihler arasında toplam 41.039 vaka başvurdu. Başvurulardan 39.332 vaka ayaktan tedavi edilip, 1,707 vaka müşahede altına alındı. Müşahede sonucu 1,276 vaka taburcu edilip, 430 (% 3.5) vaka servislere yatırıldı. Bu 1.707 vakadan 903 (% 52.9) vaka erkek, 804 (% 47.1) vaka kız cinsiyetteydi. Vakaların 1359’u (% 79.6) akut hastalık, 348’i (% 20.4) ise kronik bir hastalığın akut alevlenmesi tanılarıyla izlendi. Akut vakalarda tanıların dağılımlarına bakıldığında ilk sırayı 506 (%37.2) vaka ile akut gastroenteritler almaktaydı. Akut vakaların müşahede sonucu değerlendirildiğinde taburculuk oranı % 78.4 ve ortalama müşahedede kalma süresi 5.1 saat olarak bulundu. Kronik hastalık sınıfındaki vakaların tanılarına bakıldığında ilk sırayı 63 (% 18.1) vaka ile kronik alt solunum yolu hastalıkları aldı. Kronik vakaların müşahede sonucu değerlendirildiğinde taburculuk oranı % 60.4 ve ortalama müşahedede kalma süresi 5.4 saat idi.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda acil servislerdeki müşahede sonrası taburculuk oranı % 74.7 ve ortalama müşahedede kalma süresi 5.35 saat olarak tespit edildi. Bu sonuçlar; hasta memnuniyetini arttırıcı niteliktedir. Ayrıca vakaların sorunlarının kısa sürede çözümlenmiş olması acil servisimizin etkin çalıştığının göstergesidir.