Türk Havayolu Taşımacılığı Sektörünün Tarihsel Gelişimi ve Devlet Müdahaleleri (1933-2006)


Creative Commons License

Yalçınkaya A.

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.405-442, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 15 Konu: 29
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.405-442

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’de havayolu taşımacılığı sektörünün tarihsel gelişiminde devlet müdahalelerin rolü incelenmiştir. Devlet, hem Türk havayolu taşımacılığının iktisadi bir sektör olarak ortaya çıkışında hem de sektörün serbestleşmesi sonrasında en önemli aktörlerin başında gelmektedir. Devletin havayolu taşımacılığı sektöründeki müdahaleleri, sektörün oluşum yıllarından günümüze bir süreklilik ve değişimi içermektedir. Bu bağlamda, devletin havayolu taşımacılığı sektöründeki müdahalelerinde her dönem bir süreklilik olduğu ve fakat söz konusu bu müdahalelerin yasal düzenlemeler dışındaki araçları da içerecek bir biçimde kapsam, düzey ve yöntem açısından farklılaştığı görülmektedir. Bahse konu farklılaşan müdahaleler ise, sektörün istikrarının ve kurumsallaşmasının önündeki en önemli engellerdir.