Türk Havayolu Taşımacılığı Sektörünün Tarihsel Gelişimi ve Devlet Müdahaleleri (1933-2006)


Creative Commons License

Yalçınkaya A.

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.405-442, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 15 Konu: 29
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.405-442

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’de havayolu taşımacılığı sektörünün tarihsel gelişiminde devlet müdahalelerin rolü incelenmiştir. Devlet, hem Türk havayolu taşımacılığının iktisadi bir sektör olarak ortaya çıkışında hem de sektörün serbestleşmesi sonrasında en önemli aktörlerin başında gelmektedir. Devletin havayolu taşımacılığı sektöründeki müdahaleleri, sektörün oluşum yıllarından günümüze bir süreklilik ve değişimi içermektedir. Bu bağlamda, devletin havayolu taşımacılığı sektöründeki müdahalelerinde her dönem bir süreklilik olduğu ve fakat söz konusu bu müdahalelerin yasal düzenlemeler dışındaki araçları da içerecek bir biçimde kapsam, düzey ve yöntem açısından farklılaştığı görülmektedir. Bahse konu farklılaşan müdahaleler ise, sektörün istikrarının ve kurumsallaşmasının önündeki en önemli engellerdir. 

In this study, the role of state interventions in the historical development of the Turkish airline transport sector was examined. The State is the most important actor both for the emergence of Turkish airline transport as an economic sector and after the liberalization of the sector. From the beginning of the air transportation sector in Turkey, state interventions in the airline transport sector contain a continuance and change. In this context, it is seen that there is always a continuance at the state interventions in the airline transport sector, but those interventions which include instruments other than legal regulations differentiate in terms of scope, level and method. Those diversified interventions are the main obstacles for stability and institutionalization of the sector.