Devletin İktisadi Büyümedeki Rolü


ARSLAN M. L.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Özet

Sanayi devrimi ile ortaya çıkan büyüme ve kalkınma örnekleri devlet kurumunun liderliği ve öncülüğü sonucu gerçekleşmiş örneklerdir. Ne var ki yerleşik iktisatın devletin ekonomik büyüme sürecindeki rolüne ilişkin çok az çalışması bulunmaktadır. Devletin ekonomik hayattaki rolünü görmezden gelen bu eğilime rağmen devlet her dönemde ve yerde başat bir iktisadi aktör olmuştur. İktisadi büyüme tarihi devlet müdahalesi izlerinin çok açık ve seçik görülebildiği örnek olaylarla doludur. Hatta devlet denen aktörün göz ardı edildiği bir iktisadi büyüme tarihinden bahsedilemez. İktisadi büyüme kavramı ve siyasi irade arasındaki ilişkiyi inceleyen bu makalede önce iktisadi büyüme kavramının kapsamı ve tarihçesi verilmekte, sonra da kavramın ortaya çıkması ve sürdürülebilmesinde devlet kurumunun nasıl önemli bir işleve sahip olduğu tarihi süreçle birlikte ele alınmaktadır.