Devletin İktisadi Büyümedeki Rolü


ARSLAN M. L.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Abstract

Economic growth and development examples that appeared during the Industrial Revolution are the examples created by pioneering role and leadership of state. Yet, mainstream economics has rare research on the role of state in economic growth. Despite the tendency to ignore the role of the state in economic life, the state has always been a major economic actor in every period and place. There is not even a history of economic growth that ignores this economic actor called the state. Exploring the relationship between political power and economic growth, this paper first discusses the concept of economic growth along with its history, and then examines how state has an important function to create and sustain it through historical process.
Sanayi devrimi ile ortaya çıkan büyüme ve kalkınma örnekleri devlet kurumunun liderliği ve öncülüğü sonucu gerçekleşmiş örneklerdir. Ne var ki yerleşik iktisatın devletin ekonomik büyüme sürecindeki rolüne ilişkin çok az çalışması bulunmaktadır. Devletin ekonomik hayattaki rolünü görmezden gelen bu eğilime rağmen devlet her dönemde ve yerde başat bir iktisadi aktör olmuştur. İktisadi büyüme tarihi devlet müdahalesi izlerinin çok açık ve seçik görülebildiği örnek olaylarla doludur. Hatta devlet denen aktörün göz ardı edildiği bir iktisadi büyüme tarihinden bahsedilemez. İktisadi büyüme kavramı ve siyasi irade arasındaki ilişkiyi inceleyen bu makalede önce iktisadi büyüme kavramının kapsamı ve tarihçesi verilmekte, sonra da kavramın ortaya çıkması ve sürdürülebilmesinde devlet kurumunun nasıl önemli bir işleve sahip olduğu tarihi süreçle birlikte ele alınmaktadır.