“ÜSTÜN/ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARA DESTEK EĞİTİM HİZMETİ SAĞLANMASI, TOPLUMSAL BİLİNÇ VE DUYARLILIĞIN ARTTIRILMASI” PROJESİNİN KATILIMCI ODAKLI BİR YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ


Açar A., Deveci C., Gürol M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, no.57, pp.359-373, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 57
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17719/jisr.2018.2453
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.359-373

Abstract

Bu araştırma özel yetenekli çocukların eğitimini desteklemek amacıyla ortaya koyulan uygulamalardan “Destek Eğitim

Odaları” (DEO) kurulumu ile ilgili yürütülen projenin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda proje yürütücüleri ile odak

grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular, proje

fikrinin ortaya çıkması, projenin amaçları, projenin uygulama süreci, plan dışı durumlar ve gözlenen eksiklikler, proje sonuçları ve daha

ileri değerlendirmeye yönelik fikirler başlıkları altında sunulmuştur. Değerlendirme çalışması sonucunda gerek hane halkının gerekse

eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin “Özel Yetenekli Öğrenciler” ve eğitimlerine ilişkin farkındalıklarının ve

kapasitelerinin artmasını sağladığı belirlenmiştir. DEO öğretmen eğitim programının ve DEO’ların kullanımına ilişkin değerlendirme

faaliyetlerinin belirlenmesi eksik olan yönler olarak tespit edilmiştir.