Postmenapozal kadınlarda düşük serum paraoksonaz-1 aktivitesi koroner ateroskleroz için bir risk faktörümüdür?


Gündoğdu F., EROL M. K. , Polat F., Sevimli S., Arslan Ş., Gürlertop Y., et al.

Türk Girişimsel Kard Der, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Türk Girişimsel Kard Der