SİBER RİSK SİGORTASINDAKİ HUKUKSAL BOŞLUKLAR


Koçoğlu S.

Istanbul Bosphorus International Conference on Cyberpolitics and Cybersecurit, İstanbul, Turkey, 27 - 30 June 2019, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Günümüzde teknoloide meydana gelen gelişmeler ve internet kullanımının artmasıyla insanların yaşam tarzları değişmiş olup kişiler günlük hayatlarının büyük bir bölümünü elektronik ortamda sürdürmektedir. Bu durum, insanların hayatlarını kolaylaştırdığı gibi bazı olumsuz sonuçları da doğurmaktadır. Ülkeler bu olumsuz sonuçları azaltmak ya da önlemek için elektronik ortamdaki verilerin güvenliğinin ve gizliliğinin korunması anlamına gelen siber güvenliğe yönelik çeşitli yasal düzenlemeler yapmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmış olan en önemli uluslararası sözleşme “Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi” dir. Sözleşme, 23 Kasım 2001 tarihinde Budapeşte’de imzaya açılmış olup 1 Temmuz 2004’te yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Sözleşme’yi 2010 yılında imzalamış olmakla birlikte 2014 yılında yürürlüğe koymuştur. Sözleşmede “Elektronik Ağlara Özgü Suçlar”; bilişim sistemine yasa dışı erişim, veri iletimine yasa dışı müdahale, veri bütünlüğüne müdahale, bilişim sisteminin işleyişine müdahale olarak dört ayrı başlıkta sayılmıştır. 

Sayılan tüm bu suçlar kendi içinde birçok riskleri barındırmaktadır. Donanımsal veya yazılımsal zafiyetler kullanılarak sistemlerin çalışmasının durdurulması veya hatalı çalışmasının sağlanması; cihazlar, kontrol sistemleri ve veri saklama sistemleri arasında iletişim sağlanırken verilerin çalınması, kontrol sistemlerinin ele geçirilerek sisteme yetkisiz erişimin sağlanması; servis yavaşlatma saldırıları ile sistemler arasındaki iletişimin durdurulması bu risklere örnek olarak gösterilebilir.

Örnekleme yoluyla sayılan bu siber risk ihtimallerine rağmen bu risklere karşı sigorta yaptırma oranı hem uluslararası pazarda hem de ülkemizde bir o kadar geridedir. Fakat siber tehditlerin etkisi ve verdiği zarar fark edildikçe, siber sigorta talebi artacağı beklenmektedir. Her ne kadar uzun süredir siber sigorta kapsamında benzer ürünler sunan sigorta şirketleri olsa da siber risklerin etkisinin belirsizliği sigorta şirketlerinin çoğunun siber sigortaya mesafeli durmasına neden olmaktadır. 

Bu mesafe kendini yasal düzenlemelere konu olmada da göstermektedir. Yalnızca ülkemizde değil uluslararası alanda da siber sigorta hukukuna ilişkin düzenlemelere yeterince rastlanmamaktadır. Bu çalışmada siber risk sigortasının hukuksal zemine kavuşturulmasının önemi üzerinde durulacak olup sonrasında yasalarda yapılması gereken düzenlemelere ilişkin öneriler sunulacaktır.