Yeni İlköğretim Programı ile İlgili Öğretmen Görüşleri


Creative Commons License

Aydın O., Özmen Z. K.

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.47-63, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 30
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.47-63

Özet

Bu araştırmada, öğretmenlerin yeni ilköğretim programı ile ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. İstanbul ili Anadolu yakasındaki 4 resmi, 6 özel ilköğretim okulunda görev yapan toplam 233 öğretmen örneklemi oluşturmuştur. Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda elde edilen sonuçlar şunlardır: (a) Yeni ilköğretim programı ile gündeme gelen değişiklikler genel olarak olumlu olarak algılanmaktadır. (b) Yeni programın, öğrencilerin bilişsel, sosyal-duygusal, okuma-yazma alanlarında gelişimine katkılar sağladığı düşünülmektedir. (c) Yeni programın ölçme-değerlendirme kurgusu ve anlayışı olumlu olarak değerlendirilmiştir. (d) Öğretmenlerin önemli bir bölümü yeni program uygulamaları ile ilgili olarak kendilerini yeterli bulmaktadırlar. (e) Yeni programla ilgili katıldıkları hizmet içi eğitimin nicelik ve nitelik olarak çok yeterli olmadığı görüşü hakimdir. (f) Kendilerini geliştirmek için daha çok meslektaşlarla konuşma ve internetten yararlanma esastır. (g) Yeni programın uygulanması ile ilgili en önemli sorunun zaman sorunu ve sınıfların kalabalıklığı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar sözcükler: Yapılandırmacılık, eğitim programı, ilköğretim programı