TEACHERS’ OPINIONS ON THE NEW ELEMENTARY EDUCATION CURRICULUM


Creative Commons License

Aydın O., Özmen Z. K.

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.30, pp.47-63, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.47-63

Abstract

In this research, teachers’ points of views on the new primary curriculum were determined. A total number of 233 teachers from the European side of İstanbul - 4 of whom are working in State Schools and 6 in Private - have made up the sampling. The results obtained from the teachers’ opinions are stated below: a) The modifications subject to new primary curriculum are on the whole, regarded as positive. b) The new curriculum are perceived to contribute students’ cognitive, socio-emotional, and literacy progress. c) The formation and conception of “measurement and evaluation” of the new program is also valued positively. d) The majority of the teachers see themselves satisfactory on putting the new program into practice. e) It is a dominant conception that the number and quality of the in service trainings are not quite adequate. f) The Internet and interaction with other colleagues are benefited for teachers’ self development. g) The major problem of practicing the new program is thought to be timing and congested classrooms.

Key words: Constructivism, education curriculum, elementary education curriculum


Bu araştırmada, öğretmenlerin yeni ilköğretim programı ile ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. İstanbul ili Anadolu yakasındaki 4 resmi, 6 özel ilköğretim okulunda görev yapan toplam 233 öğretmen örneklemi oluşturmuştur. Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda elde edilen sonuçlar şunlardır: (a) Yeni ilköğretim programı ile gündeme gelen değişiklikler genel olarak olumlu olarak algılanmaktadır. (b) Yeni programın, öğrencilerin bilişsel, sosyal-duygusal, okuma-yazma alanlarında gelişimine katkılar sağladığı düşünülmektedir. (c) Yeni programın ölçme-değerlendirme kurgusu ve anlayışı olumlu olarak değerlendirilmiştir. (d) Öğretmenlerin önemli bir bölümü yeni program uygulamaları ile ilgili olarak kendilerini yeterli bulmaktadırlar. (e) Yeni programla ilgili katıldıkları hizmet içi eğitimin nicelik ve nitelik olarak çok yeterli olmadığı görüşü hakimdir. (f) Kendilerini geliştirmek için daha çok meslektaşlarla konuşma ve internetten yararlanma esastır. (g) Yeni programın uygulanması ile ilgili en önemli sorunun zaman sorunu ve sınıfların kalabalıklığı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar sözcükler: Yapılandırmacılık, eğitim programı, ilköğretim programı