Financial Strength Indicators and New Power Era after Covid-19


Creative Commons License

Kızıl C. , Akman V.

in: Power from the Perspective of Social Sciences - Volume II, Volkan Öngel,Gülşah Gençer Çelik, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.89-113, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Gazi Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.89-113
  • Editors: Volkan Öngel,Gülşah Gençer Çelik, Editor

Abstract

The aim of this research is to analyze the effects of COVID-19 on current and future World economy as well as global financial markets. Accordingly, the research method for this study is selected as literature review. Research findings show that, the World Bank's 2020 “Global Economic Prospects Report” focuses on two main scenarios. Firstly, it is an expectation that there will be a serious recession for 2020 and a U-shaped recovery in 2021. An alternative scenario for this is a prolonged crisis and possibility of recovery in the form of L. In the context of study results, the world economy is in search of a new savior financial power model in the grip of a serious recession, trust and security crisis. The distorted nature of global financial system explains many issues. In many countries, deep economic recession due to COVID-19 seems likely to continue for years after outbreak. This appears to be unlikely to discriminate any country. The world economy has undergone a structural change and a new power process. The versatile and multi-channel global impact of COVID-19 has been a major concern. In a nutshell, sharp declines in global financial markets and commodity prices are indicators of the disruptions in global financial power balances. While global economic powers fight against the epidemic, on the other hand, they continue their financial power struggle between each other.

Araştırmanın amacı, COVID-19’un halihazırda ve gelecekte Dünya ekonomisi ile küresel finans piyasalarında etkilerini analiz etmektedir. Bu doğrultuda, çalışma metodu olarak literatür taraması seçilmiştir. Araştırma bulguları, Dünya Bankası’nın 2020 yılı “Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu”nun iki temel senaryo üzerinde durduğunu göstermektedir. Bunlar, 2020 yılı için ciddi bir resesyon ve 2021 yılında U şeklinde bir toparlanma beklentisidir. Buna alternatif senaryo ise uzayan bir kriz ve L şeklinde toparlanma olasılığıdır. Çalışma sonuçları kapsamında, Dünya ekonomisi ciddi bir resesyon, güven ve güvenlik krizi kıskacında adeta yeni bir kurtarıcı finansal güç modeli arayışına girmiştir. Küresel finans sisteminin bugünkü çarpık yapısı birçok şeyi açıklamaktadır. Çeşitli ülkelerde, COVID19 kaynaklı derin ekonomik durgunluk, salgın sonrası da muhtemelen yıllar boyunca sürecek gibi görünmektedir. Bu durumun hiçbir ülkeyi teğet geçme olasılığı yok gibi görünmektedir. Dünya ekonomisi yapısal bir değişime ve yeni bir güç sürecine girmiştir. COVID-19'un çok yönlü ve birçok kanaldan oluşan küresel etkisi büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Küresel finansal piyasalarda ve emtia fiyatlarında yaşanan keskin düşüşler finansal güç dengelerindeki aksaklıkların göstergesidir. Küresel ekonomik güçler bir yandan salgınla mücadele ederken, diğer yandan da birbirleri arasındaki finansal güç mücadelesini artırarak sürdürmektedir.