Ürün Geliştirme Sürecinde Metin Madenciliği Kullanımı


Ergün K., Kubat C., Çağıl G., Cesur M. R.

13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS), Sakarya, Turkey, 25 - 27 September 2013, vol.1, pp.246-251

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.246-251

Abstract

Ürün geliştirme, sınırlı kaynaklara rağmen her geçen gün artan ihtiyaçlara daha etkin ve daha kısa sürede cevap vermeyi amaçlayan süreçlerden biridir. Bu sürecin en önemli faktörü, müşteri ihtiyaçları ve teknik gereksinimlerin doğru anlaşılması ve doğru ilişkilendirilmesidir. Kalite Fonksiyon Göçerimi (Quality Function Deployment, QFD), ürün geliştirme için geleneksel yöntemlere kıyasla müşteri tatminini en çok dikkate alan, müşteri istekleri ile ürünün teknik özelliklerini ilişkilendiren en güçlü araçlardan biridir. Bu çalışmada bir ürün geliştirme sürecinde kullanılacak verilerin anketler, oluşturulan odak grupların incelenmesi gibi yaklaşımlarla belirlenmesi yerine, metin madenciliği tekniklerinden yararlanarak tespit edilmesinin işletmeler için zaman ve maliyet avantajı sağlayacağı üzerinde durulmuş, bu ilişkinin hangi durumlarda mümkün olacağı örneklerle anlatılmıştır.