THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL SILENCE ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: AN APPLICATION IN A TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL


Ürek D., Bilgin İ. , Uğurluoğlu Ö.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.3, pp.122-141, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.122-141

Abstract

The purpose of this study is to show whether health professionals’ evaluations regarding organizational silence dimensions have any impact on their organizational citizenship behaviour and its dimensions. To this end, the research population includes 435 health professionals (doctors, nurses, other medical officials and administrative staff) working in a training and research hospital located in Ankara. No sampling was done and surveys were distributed to entire employee population. The data obtained from 230 health professionals were evaluated and the results indicated that the health professionals’ mean scores regarding organizational silence dimensions were lower than mean scores regarding organizational citizenship behavior and its dimensions and there were significant and negative correlations between organizational silence dimensions and organizational citizenship behavior dimensions. Also, the regression analysis results show that the health professionals’ evaluations regarding organizational silence dimensions had negative impacts on organizational citizenship behavior and its dimensions. These findings suggested that decreasing organizational silence might increase health professionals’ organizational citizenship behavior.

Bu araştırmanın amacı; sağlık çalışanlarının örgütsel sessizlik davranışı alt boyutları ile ilgili değerlendirmelerinin örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutları üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu kapsamda; araştırmanın evrenini Ankara’da faaliyet gösteren bir eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan 435 sağlık çalışanı (hekim, hemşire, diğer sağlık personeli ve idari personel) oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem çekilmeyip evrenin tümüne anket formu dağıtılmış ve toplam 230 sağlık çalışanından elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda; sağlık çalışanlarının örgütsel sessizlik davranışı alt boyutlarına ilişkin puan ortalamalarının örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarına ilişkin puan ortalamalarından daha düşük düzeyde olduğu ve örgütsel sessizlik davranışı alt boyutları ile örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutları arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda ise; çalışanların örgütsel sessizlik davranışı alt boyutlarıyla ilgili değerlendirmelerinin örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutları üzerinde olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları örgütsel sessizliğin azaltılmasının örgütsel vatandaşlık davranışını artırabileceğini ortaya koymaktadır.